Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020

Wspólnie z Radnymi z naszego terenu w pilnym trybie Rada Sołecka opracowała i uchwaliła „Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020”.
Procedura opracowania tego planu nie do końca była zgodna z naszymi życzeniami, ale naciskał nas nieprzekraczalny termin uchwalenia tego dokumentu, niezbędnego dla uzyskania dodatkowej dotacji na realizację Zespołu Boisk „Orlik” w Żółwinie. Zabrakło czasu na niezbędne konsultacje, a na Zebraniu Wiejskim zwołanym 16 czerwca 2011 roku w celu przedyskutowania i oficjalnego uchwalenia tego planu pojawiła się tylko garstka mieszkańców.

Plan został ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską Brwinowa w dniu 21 czerwca 2011 (uchwała nr X.100.2011).

Pełny tekst Planu Odnowy