Fundusz sołecki 2012

Środki funduszu sołeckiego w roku 2012
zostaną wydatkowane na:

 

 1. Zakup odśnieżarki                                                                       14.000,–
 2. Materiały eksploatacyjne, części zamienne i akcesoria
  do odśnieżarki                                                                                  971,60
 3. Sprzątanie, wykaszanie i odśnieżanie na terenie Sołectwa,
  w miejscach szczegółowo wyznaczonych przez Sołtysa.
  (umowa zlecenie)                                                                            7.000,–
 4. Dofinansowanie zakupu ogrodzenia w OSP Żółwin                      3.000,–
 5. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
  ekologicznym                                                                                   3.000,–

RAZEM                            27.971,60

Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020

Wspólnie z Radnymi z naszego terenu w pilnym trybie Rada Sołecka opracowała i uchwaliła „Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020”.
Procedura opracowania tego planu nie do końca była zgodna z naszymi życzeniami, ale naciskał nas nieprzekraczalny termin uchwalenia tego dokumentu, niezbędnego dla uzyskania dodatkowej dotacji na realizację Zespołu Boisk „Orlik” w Żółwinie. Zabrakło czasu na niezbędne konsultacje, a na Zebraniu Wiejskim zwołanym 16 czerwca 2011 roku w celu przedyskutowania i oficjalnego uchwalenia tego planu pojawiła się tylko garstka mieszkańców.

Plan został ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską Brwinowa w dniu 21 czerwca 2011 (uchwała nr X.100.2011).

Pełny tekst Planu Odnowy