Kto jest kim w Żółwinie

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ŻÓŁWINA I TERENI „NASZ ŻÓŁWIN”

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: Grzegorz Kogut

kogut.mail@gmail.com

601 655 556

GK2
Sekretarz Stowarzyszenia: Marta Obara-Michlewska

martomich@gmail.com

502 524 880

Skarbnik Stowarzyszenia: Marek Paciorkiewicz

marekpaciorkiewicz@poczta.fm

693 849 115

Zarząd Stowarzyszenia:
1.      Grzegorz Kogut, Przewodniczący Zarządu
2.      Andrzej Krajewski
3.      Marek Paciorkiewicz, Skarbnik
4.      Marta Obara-Michlewska, Sekretarz
5.      Grzegorz Hejno
6.      Jacek Pawłowski
7.      Paweł Nyc
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
1.      Piotr Strubiński
2.      Rafał Kucharski
3.      Michał Serafinowicz

 

RADNY GMINY BRWINÓW
Paweł Nyc:

 

nyc.pawel@gmail.com

 

SOŁTYS ŻÓŁWINA
Karol Marchwiak:

695 138 210

 

RADA SOŁECKA ŻÓŁWINA
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Paweł Komender

501 215 649

pk@komender.com

https://www.facebook.com/
PawelKomenderZolwin/

PK2
Pozostali członkowie Rady: Grzegorz Kogut

Zbigniew Kulesz

Piotr Strubiński

Elżbieta Senkalska

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻÓŁWINIE
Prezes OSP: Karol Zakrzewski  osp
Naczelnik OSP: Jarosław Prusak
22 758 99 82

ospzolwin@gmail.com

OSP na Facebook