Zebranie Rady Sołeckiej

Dnia 13 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej na temat bieżących problemów Żółwina, a w szczególności następujących spraw:

  1. Boisko „Orlik”
  2. Trasa autobusu PKS
  3. Oświetlenie ul. Granicznej i Szkolnej
  4. Zabezpieczenie ul. Szkolnej

Po zebraniu Sołtys  Pan Karol Marchwiak wystosował następujące pismo do Burmistrza Brwinowa:

Czytaj dalej

Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020

Wspólnie z Radnymi z naszego terenu w pilnym trybie Rada Sołecka opracowała i uchwaliła „Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020”.
Procedura opracowania tego planu nie do końca była zgodna z naszymi życzeniami, ale naciskał nas nieprzekraczalny termin uchwalenia tego dokumentu, niezbędnego dla uzyskania dodatkowej dotacji na realizację Zespołu Boisk „Orlik” w Żółwinie. Zabrakło czasu na niezbędne konsultacje, a na Zebraniu Wiejskim zwołanym 16 czerwca 2011 roku w celu przedyskutowania i oficjalnego uchwalenia tego planu pojawiła się tylko garstka mieszkańców.

Plan został ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską Brwinowa w dniu 21 czerwca 2011 (uchwała nr X.100.2011).

Pełny tekst Planu Odnowy