Przedstawiciel Stowarzyszenia

W dniu 20 lutego 2016 roku odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni, na którym rezygnację  z funkcji Przedstawiciela Stowarzyszenia, z przyczyn osobistych, złożyła Pani Magdalena Marchwiak.

Na tym samym Zebraniu obecni Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie wybrali na tę funkcję Pana Grzegorza Koguta.

Zebranie Rady Sołeckiej

Dnia 13 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej na temat bieżących problemów Żółwina, a w szczególności następujących spraw:

  1. Boisko „Orlik”
  2. Trasa autobusu PKS
  3. Oświetlenie ul. Granicznej i Szkolnej
  4. Zabezpieczenie ul. Szkolnej

Po zebraniu Sołtys  Pan Karol Marchwiak wystosował następujące pismo do Burmistrza Brwinowa:

Czytaj dalej

Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020

Wspólnie z Radnymi z naszego terenu w pilnym trybie Rada Sołecka opracowała i uchwaliła „Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020”.
Procedura opracowania tego planu nie do końca była zgodna z naszymi życzeniami, ale naciskał nas nieprzekraczalny termin uchwalenia tego dokumentu, niezbędnego dla uzyskania dodatkowej dotacji na realizację Zespołu Boisk „Orlik” w Żółwinie. Zabrakło czasu na niezbędne konsultacje, a na Zebraniu Wiejskim zwołanym 16 czerwca 2011 roku w celu przedyskutowania i oficjalnego uchwalenia tego planu pojawiła się tylko garstka mieszkańców.

Plan został ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską Brwinowa w dniu 21 czerwca 2011 (uchwała nr X.100.2011).

Pełny tekst Planu Odnowy