Fundusz sołecki 2015

Środki funduszu sołeckiego w roku 2015
zostaną wydatkowane na:

 1. Organizacja imprezy „Święto Wiosny”                                    1 500 zł.
 2. Organizacja imprezy „Święto Ziemniaka”                               1 500 zł.
 3. Współorganizowanie imprez sportowych na boisku Orlik   2 500 zł.
 4.  Impreza plenerowa dla uczczenia A.F. Ossendowskiego     2 000 zł
 5. Sprzątanie, wykaszanie i odśnieżanie                                       8 560,35zł.
 6. Zakup sprzętu fotograficznego dla Szkoły w Żółwinie           3 000 zł
 7. Projekt oświetlenia ulic w Żółwinie                                           2 000 zł
 8. Akcesoria i materiały do ciągnika i kosy spalinowej              1 000 zł
 9. Imprezy lokalne dla dzieci                                                          2 000 zł
 10. Materiały na budowę miejsca spotkań młodzieży                  8 000 zł

RAZEM           32 060,35  zł

Fundusz sołecki 2014

Środki funduszu sołeckiego w roku 2014
zostaną wydatkowane na:

 

 1. Zakup przyczepki do ciągnika                                                 2 360 zł.
 2. Współorganizowanie imprez sportowych na  Orliku         2 500 zł.
 3. Impreza plenerowa dla uczczenia A.F. Ossendowskiego   2 000 zł
 4. Sprzątanie, wykaszanie i odśnieżanie                                    8 432,30 zł.
 5. Zakup systemu nagłośnienia do OSP w Żółwinie                3 000 zł
 6. Tablice pamiątkowe dla Szkoły w Żółwinie,                         3 000 zł
 7. Zakup kosy spalinowej                                                              2 000 zł
 8. Akcesoria do ciągnika i kosy spalinowej                                1 000 zł
 9. Imprezy lokalne dla dzieci                                                        2 500 zł
 10. Zakup zamykanych szafek do szatni szkoły                          7 640 zł

RAZEM       34 432,30 zł

Fundusz sołecki 2013

Środki funduszu sołeckiego w roku 2013
zostaną wydatkowane na:

  1. Wymiana i budowa wiat przystankowych      12 000 zł.
  2. Współorganizowanie imprez lokalnych           2 500 zł.
  3. Sprzątanie, wykaszanie i odśnieżanie              7 062,70 zł.
  4. Zakup krzeseł do OSP                                        3 000 zł
  5. Akcesoria do odśnieżarki i eksploatacja           4 500 zł.

RAZEM                   29 062,70 zł

Fundusz sołecki 2012

Środki funduszu sołeckiego w roku 2012
zostaną wydatkowane na:

 

 1. Zakup odśnieżarki                                                                       14.000,–
 2. Materiały eksploatacyjne, części zamienne i akcesoria
  do odśnieżarki                                                                                  971,60
 3. Sprzątanie, wykaszanie i odśnieżanie na terenie Sołectwa,
  w miejscach szczegółowo wyznaczonych przez Sołtysa.
  (umowa zlecenie)                                                                            7.000,–
 4. Dofinansowanie zakupu ogrodzenia w OSP Żółwin                      3.000,–
 5. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
  ekologicznym                                                                                   3.000,–

RAZEM                            27.971,60