A, B, C… Ż jak Żółwin, czyli alfabet żółwiński

AAutobusy – popularna marchewa, czyli autobus szkolny ma jeździć tylko do końca roku 2016 r. W jego miejsce mają jeździć autobusy zewnętrznego przewoźnika na trasie Żółwin-Owczarnia. Na terenie gminy funkcjonuje również linia Brwinów Rynek – Żółwin – Owczarnia – Brwinów Rynek.

BBoisko piłkarskie – odkąd jest Orlik, to na nim koncentruje się życie sportowe Żółwina i okolic. Wcześniej piłkarze grali po drugiej stronie ulicy, gdzie jeszcze stoją bramki, choć cały teren porasta chwastami. Być może warto byłoby przeznaczyć ten teren na inne cele rekreacyjne mieszkańców Żółwina? Boisko piłkarskie znajduje się też na terenie Wyższej Szkoły Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej[1], które również jest co raz rzadziej używane.

CCmentarz – na razie w fazie projektowania, ale już budzący duże kontrowersje, ma powstać przy ulicy Szkolnej na byłych terenach Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek). Chodnik w Nadarzyńskiej – kolejna inwestycja budzące emocje w Żółwinie. W tym przypadku jest to inwestycja wyczekiwana od lat, która wreszcie się ziszcza (trwa jego budowa). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Brwinów zapisany był także chodnik w Słonecznej, którego budowa również powinna się rozpocząć, jednak na razie została odsunięta w czasie.

DDwory w Żółwinie; są dwa: Dwór Haliny i Janusza Regulskich na Zarybiu, który obecnie jest siedzibą Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej oraz Dwór w Żółwinie przy ulicy Nadarzyńskiej, zwany również potocznie Pałacem w Żółwinie, którego właścicielami byli m.in. Eustachy Marylski, Michał Natanson, Henryk Witaczek. Warto podkreślić, że w czasie okupacji Dwór był miejscem schronienia wielu uciekinierów z Warszawy.

EEkologia – działania propagujące ochronę środowiska podejmuje również Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin” (np. odbywają się różnego rodzaju akcje sprzątania wsi).

FFigura Jezusa znajduje się na skrzyżowaniu Łąkowej i Kasztanowej.

GGmina Brwinów – Żółwin, razem z Owczarnią i Terenią, choć administracyjnie należą do Gminy Brwinów, to są od niej odcięci terytorialnie przez miasto Podkowa Leśna.

HHarcerze – w Żółwinie działa 62 Mazowiecka Drużyna Harcerska “Anoda” oraz 62 Mazowiecka Drużyna Zuchowa „Gwiezdne Żółwie”.

IInwestycje – w Gminie Brwinów uchwalany jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym planowane są zadania inwestycyjne gminy w ujęciu wieloletnim na jej całym terytorium, czyli również w Żółwinie. Obecnie obowiązujący dokument dotyczy lat 2014-2020. Niestety realizacja planów inwestycyjnych w świetle zapisów tego planu jest Żółwin nie wygląda najlepiej. Np. w 2016 r. miał powstać chodnik w ul. Słonecznej (od Nadarzyńskiej do Południowej), z kolei chodnik wzdłuż Nadarzyńskiej miał być już gotowy i miał on być pociągnięty do ul. Leśnej, a nie tylko do Słonecznej. Miała rozpocząć się budowa przedszkola (planowano na to przeznaczyć 1 mln zł).

JJedwab – Henryk Witaczek, twórca Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku, w Żółwinie stworzył plantację morwy. Z kolei w zabudowaniach jego Dworu prowadzone były szkolenia z hodowli jedwabników oraz praktyki dla uczniów Liceum Jedwabniczego z Milanówka[2].

KKanalizacja – jej budowa cały czas trwa, niestety w tempie żółwim, gdyż podobno nie jest możliwe zapewnienie jej zewnętrznego finansowania i budowa odbywa się siłami własnymi Gminy Brwinów. Prawdopodobnie w końcówce 2017 roku kanalizacja dotrze do skrzyżowania ul. Żółwińskiej z ul. Kazimierzowską w Owczarni, czyli ok. 400 m. od granicy Żółwina.  Kury – Żółwin słynie z kurników i produkcji jaj kurzych. Najwięcej takich przedsiębiorstw jest w południowej części Żółwina, w okolicach ul. Południowej. Tam też znajduje się ul. Drobiarska, na której jest kilka takich zakładów. Produkcja jaj kurzych odbywa się również przy ul. Zarybie.

LLasoccy – dawni właściciele majątku w Żółwinie[3].

MMarylski Eustachy – dawny właściciel majątku w Żółwinie, który wraz z Książenicami odziedziczył po ojcu w 1829 r. Był zapalonym podróżnikiem. Jest autorem dzieła pt. „Pomniki i mogiły Polaków na cmentarzach zagranicznych”. Był starszym kolegą Fryderyka Chopina – w czasie nauki w Warszawie mieszkał na stancji u Chopinów[4]. Pierwszy znany nam list Chopina z września 1823 roku skierowany był właśnie do Eustachego Marylskiego[5]. Zmarł 4 sierpnia 1871 roku w swoim żółwińskim majątku i został pochowany w Brwinowie. Morwy – na terenie Dworu w Żółwinie znajdowała się ich plantacja na potrzeby Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku, prowadzonej przez Henryka Witaczka.

NNatansonowie – dawni właściciele majątku w Żółwinie. Najbardziej znany z nich jest Michał Natanson, który ofiarował parcelę pod budowę szkoły w Żółwinie. W 2015 r. w gmachu szkoły w Żółwinie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Michała Natansona, którą ufundowali mieszkańcy Żółwina.

OOssendowski Ferdynand to postać o bardzo bogatym życiorysie, dziennikarz, podróżnik, działacz polityczny, szpieg, ale przede wszystkim pisarz, który podobno przez pewien czas należał do piątki najbardziej poczytnych pisarzy na świecie. Jego najbardziej znaną książką jest „Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt”. Ostatnie miesiące życia spędził w Żółwinie, gdzie 2 stycznia 1945 roku nagle źle się poczuł, następnego dnia został przewieziony do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zmarł. Został pochowany na cmentarzu w Milanówku[6]. OSP, Ochotnicza Straż pożarna w Żółwinie, czyli nasi dzielni strażacy od ponad półwiecza gaszą pożary, usuwają powalone drzewa, wypompowują wodę z zalanych piwnic i w inny sposób dbają o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Gminy Brwinów i nie tylko. Orlik – jedno z ulubionych miejsc do spędzania wolnego czasu przez żółwińską młodzież. Jak bardzo było potrzebne widać w ciepłe dni, kiedy tętni ono życiem od rana do wieczora. Niestety jego nawierzchnia tartanowa wymaga już naprawy. Nie tylko sam Orlik jest miejscem spotkań, ale i jego najbliższe okolice, gdzie stoją 2 wiaty, przy których można się posilić i miło spędzić czas. Jest też teren zielony, który na razie pozostaje niezagospodarowany.

P – Przedszkole to kolejna duża inwestycja, która budzi emocje wśród Żółwinian. Budowa przedszkola, choć formalnie trwa, to tak naprawdę nic na jej terenie się nie dzieje. Jest projekt, jest działka przekazana Gminie Brwinów przez mieszkańców Żółwina na potrzeby przedszkola, brak jest chyba tylko chęci i pieniędzy. Na pewno nie brak jest dzieci – w wieku przedszkolnym zameldowanych w Żółwinie jest 90 dzieci, a w sąsiedniej Owczarni 71 (razem 161)[7]. Piknik Rodzinny w Żółwinie to plenerowa impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2016 r. i zdobyła sobie od razu ogromną sympatię mieszkańców Żółwina i okolic. Żółwinianie szczególnie docenili atmosferę pikniku sprzyjającą lokalnej integracji. Również przygotowane atrakcje przyciągały małych i dużych do wspólnej i wesołej zabawy. Podkowa Leśna – nasz najbliższy i najbardziej znany sąsiad, z którym łączy nas historia naszych miejscowości. Większość mieszkańców z powodu braku innych porządnych dróg codziennie przejeżdża przez Podkowę, żeby dostać się do pracy. Często tam robimy zakupy, leczymy się, chodzimy do kawiarni, Kościoła, czasem na koncert, przedstawienie albo na film.

RRogowscy herbu Szaszor to dawni właściciele ziemi żółwińskiej, którzy powiększyli majątek o ziemie Grudowa[8]. Rzyszczewska Michalina z Radziwiłłów, właścicielka majątku od 1852 r., rok później rozpoczęła budowę Dworu w Żółwinie. Regulscy – Halina i Janusz Regulscy to byli właściciele Dworu na Zarybiu. Janusz Regulski był dyrektorem spółki „Siła i Światło”, która zbudowała Elektryczną Kolej Dojazdową (obecnie WKD). Z kolei syn Janusza Regulskiego to zmarły niedawno prof. Jerzy Regulski, jeden z twórców reformy samorządowej w Polsce.

SSołtys – od 5 kadencji Sołtysem Żółwina jest Karol Marchwiak. Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin” http://naszzolwin.pl/o-nas/

TTerenia to sąsiednie sołectwo, położone na południe Żółwina, zamieszkane zaledwie przez 64 mieszkańców[9].

WWitaczek Henryk, dawny właściciel Dworu w Żółwinie, to przede wszystkim pionier polskiego jedwabnictwa, twórca Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku. Wolta, czyli Ludowy Klub Sportowy „Wolta” działający w Żółwinie od 1979 r. to jeden z najbardziej znanych klubów jeździeckich na Mazowszu.

UUrszulin to malutka wieś w powiecie grodziskim, pomiędzy Terenią a Książenicami. Na jej terenie znajduje się startowisko paralotniarzy ze Stowarzyszenia Paralotniowego „Urszulin”, którzy zaszczycili gościnnymi występami nasz pierwszy Piknik Rodzinny w Żółwinie w 2016 r.

ZZielińscy – dawni właściciele majątku Żółwin. Zarybie to dziś jedna z ulic Żółwina. Pomiędzy nią a ulicą Młochowską znajduje się teren, który w przeszłości był majątkiem Regulskich. Obecnie część tego majątku zajmuje siedziba Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej.

ŻŻółwie – choć nie wiadomo, czy pochodzenie nazwy naszej wsi ma coś wspólnego z żółwiami, to jednak pewne jest, że stały się one symbolem wsi, z którym identyfikuje się coraz więcej mieszkańców i organizacji działających na naszym terenie (żółwik jest w logo OSP, Punktu Przedszkolnego – który notabene nazywa się – „Żółwiki”, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin”, żółwie są również w nazwie 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej „Gwiezdne Żółwie”). Żółwin – to nasze miejsce, „Nasz Żółwin”. Warto jednak zauważyć, że nie jesteśmy jedyni. W Polsce mamy 3 wsie o takiej nazwie. Oprócz naszej są to Żółwin w gminie Zwierzyn, w powiecie strzelecko-drezdenckim oraz Żółwin w gminie Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim (obydwie w lubuskim). Żółwin to również osiedle (dzielnica) w Bydgoszczy. Ponadto mamy w Polsce takie żółwiowe miejscowości (wsie, osady i osady leśne) jak: Żółwia Błoć (1), Żółwieniec (1), Żółwiniec (3), Żółwinko (1), Żółwino (2), Żółwiny (1)[10]. Na wyspie Wolin położone jest również jezioro żółwińskie.

[1] Dwór co prawda posiada adres podkowiański, jednak administracyjnie leży w Żółwinie, jak wszystkie nieruchomości po południowej stronie ulicy Młochowskiej. http://www.brwinow.pl/810/o-brwinowie/zabytki/575-zolwin-zarybie-dwor-z-parkiem-spichlerz.html

[2] http://muzeumjedwabnictwa.pl/?p=724

[3] http://www.zolwin.pl/index.php?a=owsi

[4] http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/persons/text/id/6609

[5] http://2010.chopin.edu.pl/?q=node/571

[6] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_Ossendowski

[7] Dane wg stanu na 7 lipca 2016 r. pochodzą z Urzędu Gminy Brwinów.

[8] http://www.zolwin.pl/index.php?a=owsi

[9] Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. http://brwinow.bipst.pl/

[10] Spis urzędowych nazw miejscowości (2015 r.): http://ksng.gugik.gov.pl/urzedowe_nazwy_miejscowosci.php