Skrzyżowanie problemów

Jedną z ważnych informacji przekazanych przez Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego na spotkaniu z mieszkańcami była zapowiedź przebudowy skrzyżowania Nadarzyńskiej i Kasztanowej. W ciągu roku doszło tam do trzech niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Jak do tej pory szkody są na szczęście tylko materialne.

Wzmożony ruch sprawia, że problem narasta i niestety na razie bezpieczniej nie będzie. Dodatkowo można się spodziewać, że problemy na tym skrzyżowaniu nasilą się, kiedy w styczniu 2020 r. w nowo wybudowanym przedszkolu ruszy filia szkoły.

Niedokończony „żwirowy chodnik” po wschodniej stronie ulicy Nadarzyńskiej straszy od trzech lat. W roku 2016 Gmina Brwinów, w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Pruszkowskiemu – formalnemu zarządcy drogi – podjęła się jego budowy, jednak pozostawiła niedokończone kilkanaście metrów przed skrzyżowaniem. Sprawa utknęła w martwym punkcie, ponieważ Gmina i Powiat nie potrafiły dojść do porozumienia, która jednostka samorządowa powinna dokończyć budowę chodnika. Wydawało się, że przełom nastąpi w roku 2018, gdy Powiat Pruszkowski udzielił Gminie dotacji celowej – 100 tysięcy złotych – na dokończenie tego zadania. Niestety, dotacja została zwrócona, a żwirowy chodnik nadal straszy.

Owocem tegorocznej współpracy pomiędzy Gminą a Powiatem jest niedawno zakończony remont ulicy Nadarzyńskiej na odcinku około 200 metrów od Kasztanowej do Ludowego Klubu Sportowego „Wolta”.

Z perspektywy użytkowników drogi szkoda jednak, że za jednym zamachem nie udało się przebudować skrzyżowania, łącząc jednocześnie oba końce Nadarzyńskiej bezpiecznym przejściem dla pieszych przez Kasztanową.

W planach przebudowy nie pojawia się niestety rondo, które naszym zdaniem najlepiej sprawdziłoby się w tym miejscu, ani nie ma mowy o lepszej organizacji wąskiego wjazdu na parking przedszkola. Z przekazanych informacji przez Burmistrza wynika, że aktualizacja dokumentacji projektowej leży po stronie Gminy, natomiast za jej akceptację i fizyczne wykonanie odpowiedzialny będzie Powiat. Jeśli procedury przebiegną bez zakłóceń, realizacja nastąpi najprawdopodobniej w roku 2020. Przez kolejnych kilkanaście miesięcy będziemy jednak przechodzić przez Kasztanową z duszą na ramieniu…

Dodaj komentarz