Co z tą wodą i naszym pismem – dopytują mieszkańcy, którzy wystosowali pismo w tej sprawie

Pomimo upłynięcia ponad 30 dni od złożenia w Urzędzie Gminy Brwinów pisma mieszkańców Żółwina, Sołtysa i rady sołeckiej w sprawie przerw w dostawach wody do Żółwina, Owczarni i Tereni, sygnatariusze nadal czekają na odpowiedź Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.

Jak do tej pory, w przestrzeni publicznej pojawił się jedynie artykuł w gminnym biuletynie „Ratusz” oraz zdawkowe informacje w pobocznych dyskusjach w mediach społecznościowych, które co do zasady nie stanowią jednoznacznego wyjaśnienia kluczowych kwestii poruszonych w piśmie mieszkańców.

Wiadomo jedynie, że trwa projektowanie odgałęzienia magistrali wodociągowej bezpośrednio z Brwinowa do Owczarni, przechodzącego na krótkim odcinku przez Podkowę Leśną bez połączenia z jej siecią. Trwają negocjacje pomiędzy Gminą Brwinów a Podkową Leśną co do ustalenia przebiegu trasy owej magistrali, jednak rezultaty rozmów nie są znane. Choć zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów – Sławomir Walendowski i Jerzy Wysocki – w rozmowie z żółwińskim radnym Pawłem Nycem zapewnili już jakiś czas temu, iż przebieg trasy został ostatecznie zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Ogrodu – Artura Tusińskiego, to Burmistrz Arkadiusz Kosiński nadal w swoich wypowiedziach używa trybu warunkowego i uzależnia budowę odnogi wodociągu od zgody Burmistrza Artura Tusińskiego.

Ostatecznie nie padło stwierdzenie czy trasa zaproponowana przez Gminę Brwinów uzyskała finalną akceptację Podkowy Leśnej, czy też nie, oraz czy Gmina Brwinów może pójść krok dalej i fizycznie przystąpić do realizacji projektu, po spełnieniu niezbędnych formalności.

Problemy z zaopatrzeniem w wodę Żółwina, Owczarni i Tereni nie są nowością i nasilają się od dobrych kilku lat. Mieszkańcy „górnego Żółwina” przeżyli apogeum podczas upalnego lata już rok temu. Interweniował radny poprzedniej kadencji – Józef Streżyński, interweniowali na sesji Rady Miejskiej sami mieszkańcy, prosząc aby wygospodarować środki jeszcze w ubiegłorocznym budżecie i niezwłocznie zlecić prace projektowe przed końcem 2018 roku, co przyspieszyłoby realizację tej inwestycji. Niestety, z tego co nam wiadomo, wtedy nie podjęto działań, a problem powrócił w tym roku ze zdwojoną siłą. Prace projektowe przeciągają się i nadal nie jest znana dokładna data rozpoczęcia przez Gminę Brwinów realizacji tak długo wyczekiwanej rozbudowy wodociągu do południowych sołectw.

Dodaj komentarz