Pieczarkowa – co się tam dzieje?

Czytelnicy informują nas o przygotowaniach do robót budowlanych przy ulicy Pieczarkowej. Sprawdziliśmy w Urzędzie Gminy Nadarzyn co tam się dzieje.

Wzdłuż ulicy Pieczarkowej powstanie ścieżka rowerowa z dofinansowaniem UE. W tym roku w Starej Wsi ma powstać więcej ścieżek rowerowych (Brwinowska, Tarniny, Głogowa, Poziomkowa, Grodziska). Częściowo będą to nowo budowane ścieżki, a częściowo pasy wyznaczone w istniejących jezdniach, tworząc połączenie z ulicą Południową prowadzącą do ronda przy węźle „Młochów” oraz ścieżkami rowerowymi w części gminy po drugiej stronie S8. Natomiast remont samej jezdni ulicy Pieczarkowej ma zostać wykonany w późniejszym terminie, w zależności od tego czy Gmina Nadarzyn pozyska dofinansowanie z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (Pieczarkowa jest na liście rezerwowej). Niezależnie od wyniku postępowania o dofinansowanie, Pieczarkowa ma zostać utwardzona.

Zdjęcie nadesłane przez naszego czytelnika

Dodaj komentarz