Czy Pieczarkowa doczeka się przebudowy na miarę XXI wieku?

Na zdjęciu ulica Pieczarkowa – walcowanie piasku na sucho. Tak było latem, teraz jest dużo gorzej. Aż trudno uwierzyć, że to droga gminna na Mazowszu, wzdłuż której przebiega granica pomiędzy Gminą Brwinów i Gminą Nadarzyn.

Trudno ustalić którędy dokładnie owa granica przebiega, ponieważ nawet Wójt Dariusz Zwoliński stwierdził, iż „remont drogi należałoby rozpocząć od jej wytyczenia w terenie”. Administracyjnie droga jest położona po nadarzyńskiej stronie, a projekt jej przebudowy wykonano kilka lat temu z funduszu sołeckiego Starej Wsi. Już w roku 2014 Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz ś.p. Wójt Janusz Grzyb planowali wspólną inwestycję na Pieczarkowej, która nie doszła do skutku. Jeśli teraz obie Gminy ubiegałyby się o dofinansowanie z puli rządowej lub samorządowej razem, ich szanse na jego otrzymanie zapewne znacznie by wzrosły, a przebudowa Pieczarkowej nabrałaby realnych kształtów.

Aby to się stało, trzeba chcieć. Zarówno Gmina Brwinów jak i Nadarzyn potrafią pozyskiwać fundusze zewnętrzne i sprawnie prowadzić inwestycje. Stąd, za naszym pośrednictwem, apel mieszkańców do Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i Wójta Dariusza Zwolińskiego o podjęcie się realizacji tego zadania – mieszkańcy będą bardzo wdzięczni!

 

Dodaj komentarz