Objazd powiatowych dróg w Gminie Brwinów

Starostwo powiatowe w Pruszkowie zapowiedziało na ten tydzień objazd dróg powiatowych.

Mimo, że w Żółwinie mamy tylko dwie takie drogi:

– 1502W (Podkowa Leśna – Żółwin – Książenice)

– 3109W (Żółwin – Milanówek)

to stanowią one kręgosłup sieci naszych dróg lokalnych i niestety obie mają wiele niedomagań na odcinkach przebiegających przez naszą miejscowość.

  1. Brakuje przy nich chodników i ścieżek rowerowych(tylko na fragmencie ulicy Nadarzyńskiej jest chodnik, wybudowany przez Gminę Brwinów).
  2. Mimo wzrastającego ruchu samochodowego brakuje bezpiecznych przejść dla pieszych(4 znajdują się przy ww. ulicy Nadarzyńskiej, w tym tylko 1 wyniesione oraz 1 na Kasztanowej przy ul. Łąkowej) oraz innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (takich jak np. światła SDK).
  3. Nawierzchnia tych dróg w większości jest w stanie złym lub bardzo złym(jedyne nawierzchnia odcinka drogi powiatowej 1502W znajdującego się w ul. Granicznej i częściowo Słonecznej jest w dobrym stanie po ułożeniu tam destruktu bitumicznego przez Starostwo Powiatowe; warto dodać, że prace wykonała firma Skanska i mimo obaw, jak długo wytrzyma ta nawierzchnia bez dobrej podbudowy drogi, można stwierdzić, że nadal lepszej drogi w Żółwinie nie ma).

Mamy nadzieję, że delegacja powiatowa – prawdopodobnie z udziałem urzędników gminnych – zauważy ww. mankamenty i uwzględni je w swoich budżetach i harmonogramach na ten rok i kolejne lata. Przykładowo pilną potrzebą wykraczającą poza tegoroczny budżet jest odtworzenie drogi do Milanówka po ułożeniu na niej kanalizacji, przy tym wskazane jest równolegle wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Inną sprawą wymagającą pilnego załatwienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słonecznej, która miała być realizowana w zeszłym roku przez Gminę Brwinów po uzyskaniu dotacji ze Starostwa pruszkowskiego.

Dodaj komentarz