Spotkanie z Mieszkańcami

W dniu 9 stycznia 2019 roku w świetlicy przy ul. Nadarzyńskiej 25 odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Nasz Żółwin z mieszkańcami, w którym uczestniczyło kilkunastu członków stowarzyszenia oraz kilkanaścioro mieszkańców Żółwina i Tereni.

Po krótkim przywitaniu, Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Kogut oddał głos mieszkańcom.

Tematem, który zdominował zebranie, były problemy komunikacyjne. Omówiono następujące kwestie:

– nawierzchnia ul. Pieczarkowej

– dojazd do S8 i nawierzchnia Al. Pigwowej na przedłużeniu ul. Granicznej

– drzewa utrudniające przejazd ulicą Południową

– bezpieczeństwo dzieci chodzących pieszo do szkoły od ul. Granicznej (nieodśnieżona droga, brak chodnika, dzieci muszą uciekać przed samochodami na zadrzewioną skarpę, co jest niebezpieczne)

– przedłużenia ulicy Słonecznej do Starej Wsi, tak, aby umożliwić bezpośredni dojazd do węzła Młochów trasy S8

– chodnik w ulicy Słonecznej.

Ustalono, że Stowarzyszenie wystosuje do Gminy i Powiatu odpowiednie pisma z prośbą o interwencje oraz podejmie aktywne działania w celu pozyskania sojuszników w postaci mieszkańców i firm z sąsiednich gmin.

Kolejnym tematem, omówionym na zebraniu, był problem śmieci. Według mieszkańców, śmiecie odbierane są zbyt rzadko, co rodzi problem z bezpiecznym, niezagrażającym zdrowiu (wylęg larw much) przechowywaniem śmieci.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań, mogłoby być zorganizowanie przez gminę lub firmę odpierającą odpady, miejsca, do którego mieszkańcy mogliby sami dowozić odpady, aby zmniejszyć ich ilość między kolejnymi odbiorami. Podniesiono również kwestię skomplikowanego harmonogramu odbioru odpadów – ułatwieniem mogłaby być aplikacja infoSUEZ, przypominająca o odbiorze poszczególnych frakcji odpadów. Poniżej link do opisu tej aplikacji na stronie Gminy Brwinów:

https://www.brwinow.pl/ekologia/4697-telefon-przypomina-o-terminie-odbioru-smieci-2.html

Poruszono również problem nielegalnego wysypiska odpadów przy ul. Południowej. Ustalono, że problem odpadów zostanie zgłoszony na spotkaniu z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, które zorganizuje Marta Obara-Michlewska.

Poruszono również inne kwestie ekologiczne:

– zaproponowano zorganizowanie akcji sadzenia drzew, np. w zamian za wycięcie tych przy ul. Południowej

– pytano o dofinansowanie ogniw słonecznych oraz pieców czy termomodernizacji

– zgłoszono, że gminny autobus emituje duże ilości spalin.

Mieszkańcy skarżyli się również na braki w dostawie wody w okresie letnim.

1 myśl na temat “Spotkanie z Mieszkańcami

Dodaj komentarz