Wycinka drzew na Granicznej cd.

Wycinka drzew na prywatnej działce przy końcu Granicznej od strony Książenic wywołała gorącą dyskusję wśród mieszkańców. Głównym powodem były obawy dotyczące możliwości realizacji inwestycji wykraczającej poza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez właściciela tego terenu, który jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wraz z nieuciążliwymi usługami, realizowanymi w ramach budynków mieszkalnych.

Radny Paweł Nyc – po zasięgnięciu informacji w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brwinów oraz rozmowie telefonicznej z właścicielem – ustalił, że wymogi formalne dotyczące wycinki zostały spełnione. Jako główny powód podano zamiar odtworzenia sadu owocowego. Właściciel zwrócił się również do Urzędu Gminy z zapytaniem dotyczącym możliwości budowy hali do magazynowania i przetwórstwa owoców, na co zgody nie uzyskał. Właściciel nie zdementował spekulacji dotyczących swoich zamiarów w mediach społecznościowych, jednak w rozmowie z radnym oświadczył, iż nie zamierza realizować żadnej inwestycji wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania, potwierdzając jedynie wykorzystanie niewielkiej ilości gruzu do utwardzenie wjazdu na swoją działkę.

Dodaj komentarz