Końcówka Granicznej poszerzona i utwardzona

Kierowców jadących Graniczną w stronę Pieczarkowej spotka miła niespodzianka: wąskie i wyboiste gardło, okresowo zmieniające się w nieprzejezdny rów z wodą, zostało poszerzone i utwardzone kruszywem na podbudowie z gruzu betonowego.

Zarośla utrudniające przejazd usunięto, jednocześnie niwelując skarpy po obu stronach drogi.

Za zlecenie prac na odcinku około 200 metrów dziękujemy Pani Urszuli Wróbel – kierownik Referatu Inwestycji Gminy Brwinów – która zdecydowała o przeznaczeniu na ten cel kilkudziesięciu tysięcy złotych zaoszczędzonych w innych przetargach.

Dodaj komentarz