Jak Gmina Brwinów stoi z kasą? Zadłużenie spada czy rośnie?

Zbliżające się wybory samorządowe oraz wzmożona aktywność użytkowników Facebooka zainteresowanych problemami samorządu lokalnego skłaniają do refleksji nad kondycją naszej Gminy Brwinów. W naszym niedawnym poście pt. „Jak Gmina Brwinów stoi z kasą” pisaliśmy już o różnych rankingach, w którym można było sprawdzić m.in. jak Gmina wypada na tle naszych sąsiadów. Kontynuując wątek finansów poruszony w tym tekście tym razem postanowiliśmy nie skupiać się na rankingach, lecz sprawdzić jak wygląda zadłużenie gminy. W tym celu sięgnęliśmy do danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak wskazano w uchwale Rady Miejskiej w Brwinowie nr XIII.123.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023, na koniec roku 2014 dług gminy zamknął się kwotą 28 030 244 złotych i 29 groszy. Zgodnie z WPF, w roku 2015 zaplanowano „zaciągnąć kredyt na kwotę 8 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz dodatkowy kredyt w wysokości 8 200 000 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego”. Ponadto uchwała zawiera zapis, że „…od 2016 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych, a inwestycje realizując w ramach środków własnych.” Choć część kredytów zaciągniętych w 2015 r. została spłacona, lub nie zrealizowano ich w całości, to według danych Serwisu Samorządowego PAP, zadłużenie Gminy Brwinów na koniec roku 2017 wyniosło 38,6 milionów złotych, a więc wzrosło o ponad 10 milionów.

Pomimo wyżej cytowanego zapisu Wieloletniej Prognozy Finansowej (która zapewne została zmieniona nową uchwałą Rady Miejskiej), w roku 2018 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 13 000 000 zł. Aby obliczyć dług gminy na koniec roku 2018, dodawanie 38,6+13 jest zbyt uproszczone. Z końcowym rozrachunkiem należy zaczekać do finansowego podsumowania roku, które uwzględni rozliczenie wszystkich prowadzonych inwestycji oraz programów, w których gmina uzyska dofinansowanie. Ponadto, pewna kwota kredytu może nie zostać „skonsumowana” lub będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Podsumowując, wygląda na to, że zadłużenie gminy w przeciągu ostatnich 4 lat rosło, a na koniec roku 2018  możemy spodziewać się zadłużenia oscylującego blisko 50 mln zł.

Dodaj komentarz