Gdzie szukać niezależnych kandydatów na radnych?


Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (zakładka „Kandydaci i statystyki”) są już dostępne pełne listy kandydatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia#general_committee_stat

Walka o mandaty w Radzie Miejskiej Gminy Brwinów będzie toczyć się głównie pomiędzy trzema  dużymi graczami, którzy zgłosili listy we wszystkich okręgach. Są to:

  • (lista nr 4) Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
  • (lista nr 10) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • oraz (lista nr 18) Komitet Wyborczy Wyborców Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”.

Zmiana ordynacji zniechęciła oddolne inicjatywy do zakładania własnych komitetów. W tym roku mamy tylko taki jeden komitet, który zarejestrował tylko jedną listę wyborczą w okręgu brwinowskim nr 2. Zatem niezależni kandydaci zostali zmuszeni do startu pod szyldem partyjnym. Jednak na poziomie rady gminy lub powiatu warto zadać sobie pytanie ile tak naprawdę jest „partii w partii” oraz czy kandydaci startujący z list partyjnych są rzeczywiście „upolitycznieni”?

W naszych lokalnych realiach, obok Koalicji Obywatelskiej i PiS mamy „Dobro Wspólne”, które spełnia przesłanki do uznania ją za… partię polityczną, czyli dobrowolną organizację o określonym programie politycznym, która dąży do jego realizacji poprzez zdobycie władzy bądź wywieranie wpływu na nią. Jakie cechy partii politycznej odnajdujemy w Komitecie Wyborczym Wyborców Arkadiusza Kosińskiego? Mamy lidera w osobie Arkadiusza Kosińskiego, program polityczny czyli wizję gminy i jej rozwoju oraz coś na kształt struktury organizacyjnej. Patrząc na listy „Dobra Wspólnego”, Sławomir Walendowski – zastępca Burmistrza, jest „jedynką” na liście do Rady Powiatu Pruszkowskiego. Numer 2 na tej samej liście to Urszula Wojciechowska – dyrektor szkoły podstawowej w Otrębusach, numer 5 – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „OK Brwinów” – Anna Sobczak. Z kolei Agnieszka Olejniczak – kierownik Działu Wspierania Rodziny ŚOPS, oraz Lidia Iwoła – wicedyrektor szkoły w Żółwinie, są kandydatkami do Rady Gminy w naszym okręgu wyborczym.

Wygląda na to, że na poziomie gminnym „Dobro Wspólne” niewiele odbiega od komitetów partyjnych lub inaczej mówiąc – komitety partyjne niewiele różnią się od „Dobra Wspólnego”, które jest głównym rozgrywającym, podczas gdy Koalicja Obywatelska i PiS są pretendentami do zdobycia mandatów.

Zatem być może warto w tegorocznych wyborach samorządowych na poziomie gminnym i powiatowym porzucić swoje polityczne sympatie i antypatie i skupić się na poszczególnych kandydatach a nie szyldach pod jakimi startują w wyborach?

Dodaj komentarz