Przedstawiamy kandydatów na radnych z Żółwina – Józef Streżyński

W oczekiwaniu na rozpoczęcie kampanii wyborczej postanowiliśmy przybliżyć Wam żółwińskich liderów list wyborczych w naszym okręgu, czyli Józefa Streżyńskiego i Pawła Nyca. Obu zadaliśmy takie same pytania. Poniżej ich odpowiedzi.

 

Józef Streżyński, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”

 

  1. Kim jestem?

W chwili obecnej jestem już emerytem, a więc człowiekiem dysponującym sporą ilością wolnego czasu, który przeznaczam na aktywność społeczną. Jest to poniekąd kontynuacja życiowej służby ludziom prowadzonej kiedyś tak w duszpasterstwie, jak i w ośrodkach terapii uzależnień. Dziś polem mojej społecznej aktywności jest Rada Gminy Brwinów, Sołectwo Żółwin, Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina i Tereni oraz miejscowy Klub Seniora. Przed kilku laty przewodniczyłem Społecznemu Komitetowi Budowy Chodnika w Żółwinie. Gdy chodnik zbudowano, Komitet zakończył działalność.

 

  1. Dlaczego kandyduję?

Kandyduję na drugą kadencję, ponieważ posiadane siły i chęci, jak również zdobyte doświadczenie chcę nadal wykorzystać w zgodnej współpracy z burmistrzem gminy dla pomyślnego dokończenia tych wielkich inwestycji, które lada moment rozpoczną się na naszym terenie.

 

  1. Jeśli zostanę radnym to…

Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji dane mi będzie przede wszystkim przyczynić się do powstania przedszkola, do rozbudowy szkoły, do budowy Stacji Uzdatniania Wody, do poprowadzenia sieci kanalizacyjnej oraz kolejnych chodników, tak jak to było z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Nadarzyńskiej, z nową Strażnicą OSP i naszą piękną świetlicą. Jako radny będę w dalszym ciągu miał baczenie na sprawiedliwy podział gminnego budżetu, na równomierny rozwój całej naszej Gminy i należyte zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców.

 

  1. Trzy rzeczy których Żółwin najbardziej potrzebuje to…

W obecnym czasie Żółwin potrzebuje przede wszystkim: a/ właściwych warunków edukacyjnych dla naszych dzieci, b/ bezpieczeństwa i asfaltu na drogach, c/ rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

  1. Żółwin dla mnie to…

Żółwin jest dla mnie wielkim domem, gdzie żyję wśród ludzi, których lubię, gdzie wychowałem swoje córki, a teraz od kilku lat staram się miejsce to upiększać i rozbudowywać dla wspólnego dobra.

Dodaj komentarz