Kandydaci na radnych z Żółwina

Niebawem, bo już 17 września br., upływa termin rejestrowania kandydatów na radnych wszystkich szczebli na listach poszczególnych komitetów wyborczych. Natomiast termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września br.

W obecnej Radzie Miejskiej w Brwinowie Żółwin jest reprezentowany przez jednego radnego. Jest nim widoczny na zdjęciu poniżej w żółtej kurtce Józef Streżyński (podczas ceremonii otwarcia promenady nadmorskiej w Mrzeżynie, której budowa została dofinansowana przez Gminę Brwinów). Józef Streżyński uzyskał mandat radnego startując z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”, z którego zamierza ponownie kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych. Na pełną listę „Dobra Wspólnego” oraz nazwiska kontrkandydatów z innych komitetów wyborczych musimy poczekać do przyszłego poniedziałku.
Żółwin wraz z Terenią, Owczarnią i Otrębusami tworzy jeden okręg wyborczy, gdzie do zdobycia jest 5 mandatów w Radzie Miejskiej. Zatem teoretycznie Żółwin może być reprezentowany przez więcej radnych niż obecnie, ale także może nie mieć swojego reprezentanta. Głos oddany na konkretnego kandydata trafi najpierw do wspólnej puli komitetu wyborczego, z którego startuje. Suma głosów zebranych przez komitet zdecyduje o liczbie uzyskanych mandatów, które następnie trafią w ręce tych kandydatów z listy, którzy zdobyli najwięcej głosów.

Dodaj komentarz