Przetargi, przetargi i co dalej?

Gminne plany inwestycyjne dla Żółwina na ten rok zapowiadały się obiecująco. Jednak czas płynie, najlepsza część sezonu budowlanego jest już za nami, a w terenie nie widać rozpoczęcia prac.

Po zasięgnięciu informacji w Referacie Inwestycji ustaliliśmy, co następuje:
1. Przetarg na budowę przedszkola został rozstrzygnięty. Wygrała go firma PBH IZOLBUD Sp. z o. o., która zbuduje przedszkole za kwotę 8,9 mln złotych, co oznacza, że gminne oszczędności z tego przetargu wynoszą ponad 1 milion złotych.  
2. Ogłoszony został przetarg na budowę chodnika w ulicy Nadarzyńskiej od Kasztanowej do Wolty. Termin składania ofert upływa 19 września br.
3. Niestety nic nie wiadomo na temat budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słonecznej i wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Pruszkowski na ten cel.
4. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na remont nawierzchni poliuretanowej na orliku nie wyłonił wykonawcy. Proponowane ceny znacznie przekraczały przewidziane środki. Dlatego zadanie w postaci generalnego remontu orlika zdjęto z budżetu i planowane są jedynie bieżące naprawy.
5. Pierwszy przetarg na budowę kanalizacji w Żółwinie w latach 2019-2020 został unieważniony ponieważ oferty, podobnie jak w przypadku orlika, znacznie przekroczyły przewidziane środki. W dniu dzisiejszym przetarg ogłoszono ponownie, wyznaczając termin nadsyłania ofert do 24 września br. 
6. Ponadto, 28 sierpnia br. Gmina podpisała umowę – po postępowaniu przetargowym – na udzielenie i obsługę linii kredytowej złotowej w wysokości 13 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego (dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Brwinów w roku 2018). Środki z linii kredytowej będą uruchamiane po podpisaniu umowy w okresie od dnia 14 września 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r. Z jednej strony dzięki tym środkom gminne inwestycje zaplanowane na ten szczególny rok mają szansę na realizację, z drugiej strony martwi rosnące zadłużanie Gminy. 

Dodaj komentarz