Plan odnowy – 8 lat później

Post na naszym profilu sprzed kilku tygodni, który zamieściła jedna z osób rozważających budowę lub kupno domu w Żółwinie wywołał ciekawą dyskusję wśród naszych czytelników.
 
Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze! Wynika z nich, że Żółwin w przeważającej mierze jest postrzegany jako przyjazne miejsce do zamieszkania. Choć nie chcielibyśmy zmącić tego korzystnego obrazu, którym sami się delektujemy, zachęcamy do spojrzenia na Żółwin „wieloaspektowo”. W tym celu przypominamy pewien dokument – uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie z czerwca 2011 roku pt. „Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011- 2020”, który zakładał realizację dziecięciu priorytetów będących wytycznymi dla rozwoju Żółwina.

Były to:
1. Budowa kanalizacji.
2. Remont i budowa infrastruktury drogowej, uwzględniająca udrożnienie połączeń w kierunku wschodnim i południowym.
3. Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik”.
4. Remont i rozbudowa szkoły.
5. Budowa przedszkola i placu zabaw.
6. Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych.
7. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nadarzyna.
8. Budowa nowych obwodów oświetlenia ulicznego.
9. Przebudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej.
10. Ochrona środowiska naturalnego.
 
Warto odnotować, iż w międzyczasie urzędnicy Ratusza dodali priorytet nr 11 – „budowa cmentarza komunalnego dla Brwinowa i Podkowy Leśnej w Żółwinie”, oraz zmodyfikowali punkt 9 – „przebudowa garaży OSP” oznaczała w praktyce „budowę garaży od podstaw i kupno nowego wozu gaśniczego”. Na dziś kolejnym 12 priorytetem do dodania jest z pewnością „rozbudowa wodociągów gminnych wraz ze stacją uzdatniania wody”. Natomiast punkt 7 – „budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nadarzyna” wydaje się kontrowersyjny, skoro do Nadarzyna biegną jedynie drogi gruntowe. O wiele sensowniejsza wydaje się budowa ciągu pieszo-rowerowego w stronę WKD w Podkowie Leśnej, budowa chodnika łączącego Żółwin z Owczarnią albo utwardzenie destruktem Młochowskiej, która mogłaby być naszą małą obwodnicą.
 
Stopień realizacji powyższych priorytetów może być potraktowany jako obiektywny miernik standardu życia w naszej miejscowości. Ocenę na jakim etapie Planu jesteśmy na dwa lata przed upływem jego terminu pozostawiamy czytelnikom.
Plan odnowy i inne ważne dokumenty dot. Żółwina znajdziecie na naszej stronie internetowej:

Dodaj komentarz