Zmiany w budżecie Gminy na rok 2018

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Brwinów, która odbędzie się 9 lipca br., zaplanowano podjęcie uchwał wprowadzających zmiany w budżecie na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

Co najistotniejsze dla Żółwina, na mocy porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Brwinów wprowadziła do swojego budżetu na ten rok dotację celową Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 300 tysięcy złotych na budowę chodnika w ulicy Słonecznej. Ze swojej strony Gmina przeznacza na rozpoczęcie tego zadania 200 tysięcy złotych w tym roku oraz planuje wydać kolejne 700 tysięcy w roku przyszłym na jego dokończenie (całkowity koszt budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słonecznej od Nadarzyńskiej do Południowej oszacowano na 1,2 miliona złotych).

Pozostaje trzymać kciuki za szybkie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Inne zadania inwestycyjne, których realizację zaplanowano w tym roku, pozostają bez zmian (budowa chodnika w ulicy Nadarzyńskiej do Wolty, remont orlika, rozpoczęcie budowy przedszkola). Jeśli budowa chodnika w ulicy Słonecznej zmaterializuje się w tym roku, jej mieszkańcy oraz członkowie Stowarzyszenia „Nasz Żółwin” będą z pewnością mieli niemałą obywatelską satysfakcję z podejmowanych społecznie działań.

Poniżej prezentujemy skrót projektu uchwały o zmianach w budżecie.

Dodaj komentarz