Czy doczekamy się dokończenia chodnika na Szkolnej?

Gdy w roku 2012 Gmina Brwinów zbudowała ponad kilometr chodnika wzdłuż Szkolnej z „centrum” Żółwina do szkoły, wydawało się, że dokończenie brakujących 350 metrów do Granicznej jest kwestią bliskiej przyszłości. Minęło jednak 6 lat, a inwestycja nie została dokończona, pomimo zwiększającej się liczny mieszkańców w tym rejonie. Codziennym widokiem na Szkolnej bez chodnika są matki zmierzające do szkoły po dzieci, prowadząc jednocześnie jezdnią wózki z młodszym rodzeństwem. Część rodziców w trosce o bezpieczeństwo decyduje się na transport dzieci samochodami, pomimo tego, że do szkoły mają jedynie kilkaset metrów. Ruch na Szkolnej stale rośnie w związku z funkcjonowaniem szkoły i Orlika. Bezpieczeństwo zapewne ulegnie dalszemu pogorszeniu po planowanej budowie kortów tenisowych i cmentarza.

Ten odcinek ul. Szkolnej staje się coraz bardziej niebezpieczny.

Naturalnym wariantem wydaje się dokończenie chodnika do Granicznej po tej samej stronie Szkolnej co istniejąca część, tj. po stronie wschodniej, w miejsce szpaleru topoli, których wycinka i tak jest kwestią czasu z powodu zagrożenia oberwaniem konarów w czasie porywistych wiatrów. Wzdłuż Szkolnej widać pozostałości starego ogrodzenia wyznaczającego granicę pasa drogowego i teoretycznie wydaje się, że w terenie jest dość miejsca, aby zmieścić półtorametrowy chodnik.

Koncepcja Gminy Brwinów wyrażona w Miejscowym Planie Zagospodarowania jest odmienna i zakłada budowę chodnika na gruntach po przeciwnej (zachodniej) stronie ulicy po jej poszerzeniu o 7 metrów. Należy spodziewać się, że właściciel tych gruntów będzie miał swoje oczekiwania cenowe w procesie negocjacyjnym, a dzieci będą zmuszone do przechodzenia z jednej na drugą stronę ulicy, w tym również przez ruchliwe skrzyżowanie z Graniczną na końcu chodnika. Rozsądnym posunięciem byłoby podjęcie działań stosownie do panujących realiów i dokończenie chodnika po tej samej stronie ulicy Szkolnej w jak najszybszym terminie.

Dodaj komentarz