Niebieskie serce Żółwina :-)

Na zdjęciu widać „niebieskie serce” Żółwina, czyli stację wyrównywania ciśnienia. To dzięki niej mamy wodę w kranach.

Zanim jednak woda dotrze do nas ze stacji uzdatniania w Brwinowie, najpierw pragnienie ugaszą mieszkańcy Podkowy Leśnej. Wydobycie wody z podkowiańskiego ujęcia głębinowego podlega ograniczeniom ilościowym ze względu na wymogi związane z ochroną stosunków wodnych na terenach leśnych. Dlatego, miasto-ogród korzysta regularnie z wody Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Za to Podkowa ratuje Żółwin, Terenię i Owczarnię w sytuacjach kryzysowych, takich jak awarie lub prace remontowe stacji uzdatniania w Brwinowie.

Perspektywicznie problem niedoborów wody w Żółwinie, Tereni i Owczarni będzie nasilał się wraz z postępującą zabudową mieszkaniową. Jedynym rozwiązaniem w niedalekiej przyszłości stanie się budowa własnej stacji uzdatniania wody dla trzech sołectw oderwanych terytorialnie od pozostałej części gminy.

Dodaj komentarz