Czy Słoneczna doczeka się chodnika?

Projekt budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słonecznej istnieje już od grudnia 2014, jednak jego realizacja odwleka się z roku na rok.

Słoneczna stanowi półtorakilometrową szeroką prostą „kuszącą” kierowców do brawurowej jazdy, a tym samym jest miejscem szczególnie niebezpiecznym dla pieszych i rowerzystów. Ponieważ dotychczasowe starania Gminy Brwinów o pozyskanie dofinansowań ze środków unijnych na ten cel jak do tej pory nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a Słoneczna jest drogą powiatową, Burmistrz Arkadiusz Kosiński zwrócił się do zarządu Powiatu Pruszkowskiego z pisemnym wnioskiem o pokrycie 25% kosztów tej inwestycji w roku 2018, która wyceniana jest na 1,2 miliona złotych. Powiat Pruszkowski ustosunkował się do prośby pozytywnie, udzielając dotacji celowej Gminie Brwinów w wysokości 300 tysięcy złotych (wnioskowane 25%).

Jeden z mieszkańców Słonecznej dokonał wglądu do projektu i zwrócił się do Stowarzyszenia „Nasz Żółwin” z prośbą o wystosowanie pisma do władz Gminy oraz Powiatu w sprawie dodania przejść dla pieszych, ponieważ zauważył ich brak na całej długości ulicy.

W załączonym piśmie Stowarzyszenie wnioskuje o modyfikację projektu poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych, zwracając się jednocześnie z zapytaniem kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się rozpoczęcia budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słonecznej.

Dodaj komentarz