Rozmowy z Burmistrzem ciąg dalszy – Dojazd do S8

Na marcowym spotkaniu z Burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, które sukcesywnie relacjonujemy w kolejnych postach, zadaliśmy pytanie o działania Gminy Brwinów zmierzające do lepszego skomunikowania Żółwina z trasą S8, której kolejny fragment Paszków – Przeszkoda wkrótce zostanie oddany do użytku (październik 2018). Z naszych ustaleń wynika, że przed żółwińskimi kierowcami rysują się następujące perspektywy:
1. Zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom na spotkaniu we wrześniu 2017, Burmistrz Arkadiusz Kosiński odbył rozmowę ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim, aby zachęcić go do przebudowy ulicy Pigwowej w Książenicach, stanowiącej przedłużenie Granicznej i jeden z wariantów dojazdu do S8 dla mieszkańców Żółwina. Niestety, Powiat Grodziski nie planuje położenia asfaltu na Pigwowej, a jedynie równanie jej w ramach bieżącego utrzymania drogi. Wycinka drzew wzdłuż poboczy nie zwiastuje żadnej większej inwestycji. Pozytywna jest jedynie obietnica Starosty Grodziskiego o zarezerwowaniu środków w budżecie na wykonanie projektu przebudowy Pigwowej, co umożliwiłoby ubieganie się o pozyskanie dofinansowania na to zadanie i jego realizację w przyszłości.

Zaklinanie rzeczywistości – czyli wałowanie piasku na Pieczarkowej

2. Burmistrz Kosiński zamierza spotkać się z nowo wybranym Wójtem Gminy Nadarzyn Dariuszem Zwolińskim, aby przedyskutować możliwość budowy ścieżki rowerowej łączącej obie gminy wzdłuż ulicy Pieczarkowej w Starej Wsi oraz zamiary nadarzyńskich włodarzy co do kompleksowego remontu tej ulicy. Projekt przebudowy ulicy Pieczarkowej istnieje już kilka lat, jednak do tej pory Gmina Nadarzyn nie była zainteresowana realizacją tej inwestycji. Ze swojej strony Gmina Brwinów sukcesywnie wykupuje grunty wzdłuż gminnego odcinka ulicy Granicznej na jej poszerzenie. Zwróciliśmy się z prośbą o utwardzenie destruktem asfaltowym Granicznej na odcinku od Słonecznej do gospodarstwa rolnego w Tereni, tzn. tam gdzie droga posiada wystarczającą szerokość. Wykonanie tego zadania uzależnione jest od pozimowego objazdu dróg i dysponowanych środków w budżecie Gminy.
3. Zapytaliśmy również o stanowisko Gminy Brwinów w sprawie nowego planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018-2030 i perspektywicznego wariantu przedłużenia ulicy Słonecznej do Starej Wsi. Zdaniem Burmistrza Kosińskiego z punktu widzenia czysto planistycznego nowe połączenie rozwijające istniejącą sieć dróg ma w jakimś stopniu racjonalne uzasadnienie. Jednak biorąc pod uwagę potencjalną możliwość zwiększenie ruchu tranzytowego przez Żółwin i wynikające z tego konsekwencje dla mieszkańców oraz gminnej infrastruktury drogowej, Burmistrz Kosiński nie byłby zwolennikiem takiego rozwiązania.

Dodaj komentarz