Zespół przyrodniczo-krajobrazowy nie dla Żółwina

Burmistrz Arkadiusz Kosiński podtrzymał swoją odmowę w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia „Nasz Żółwin” i Sołtysa o ponowne rozpatrzenie sprawy utworzenia Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego im. Eustachego Marylskiego.

 

Zdaniem inicjatorów akcji wątpliwości prawne nie były najważniejsze. Przede wszystkim zabrakło przychylnego nastawienia władz samorządowych. Nie było woli do dyskusji i poszukiwania rozwiązania korzystnego dla obu stron. Przedstawiciele Stowarzyszenia, wraz z sołtysem i radnym, w ostatni poniedziałek spotkali się z Burmistrzem Gminy Brwinów, Arkadiuszem Kosińskim, między innymi w tej sprawie. Niestety nie było szans na wymianę argumentów prawnych i merytorycznych, gdyż kilkanaście minut przed spotkaniem urzędnicy gminni wręczyli wnioskodawcom odmowną odpowiedź, uniemożliwiając tym samym dalszą dyskusję w tym temacie.

Na chwilę obecną wydaje się,  że więcej w tej sprawie nie można zrobić a Marylski musi poczekać na upamiętnienie.

Dodaj komentarz