Stowarzyszenie u burmistrza

W poniedziałek 12 marca przedstawiciele stowarzyszenia Nasz Żółwin spotkali się z Burmistrzem Gminy Brwinów, Arkadiuszem Kosińskim. Oprócz przedstawicieli stowarzyszenia, w spotkaniu udział wzięli sołtys, radny oraz Pani Edyta Osmańska-Jakóbik – kierownik referatu ochrony środowiska.

Przez ponad godzinę (dziękujemy za poświęcony czas) dyskutowaliśmy nad sprawami dotyczącymi Żółwina. Część inicjatyw nie znalazła aprobaty Burmistrza Kosińskiego, natomiast inne mają pewne rokowania na realizację. Jeden post to za mało, aby streścić w szczegółach intensywną rozmowę. Dlatego poruszone przez nas zagadnienia i uzyskane informacje będą pojawiać się w kolejnych postach.

Dodaj komentarz