Transmisje sesji rad Gminy w internecie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r., zmieniająca między innymi kodeks wyborczy i ustawę o samorządzie gminnym, wprowadza obowiązek transmisji i nagrywania sesji rad miejskich i gminnych. Obowiązek ten będzie dotyczył nowych kadencji rad, ale Gmina Brwinów już teraz nagrywa i udostępnia relacje. Co istotnego dla Żółwina mogą zobaczyć widzowie oglądający pierwsze nagranie sesji Rady Miejskiej w Brwinowie?

Rada podjęła uchwałę potwierdzającą budowę chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej (drogi powiatowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta za kwotę 300 tys. złotych przewidzianą już wcześniej w uchwale budżetowej (moment na nagraniu od 1:15:04). Niestety, w kontekście realizacji tej inwestycji nie poruszono kwestii dokończenia brakującego kawałka chodnika na rogu ul. Nadarzyńskiej wraz z kompleksową przebudową całego skrzyżowania, na które Gmina Brwinów otrzymała dotację celową od Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 100 tys. złotych. Nie podjęto również dyskusji w sprawie budowy chodnika w ulicy Słonecznej, na którą Gmina otrzymała drugą dotację celową od Powiatu Pruszkowskiego. Dotacja w wysokości 300 tys. złotych była odpowiedzią na wniosek Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego o pokrycie przez Powiat 25% kosztów tej inwestycji w roku 2018.

Co ciekawe, Rada podjęła uchwałę o ustanowieniu pomnika przyrody w parku miejskim w Brwinowie. Ustanowienie pomnika przyrody przebiega według analogicznej procedury jak ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. O ustanowienie takiego zespołu w Żółwinie, pomimo odmownej odpowiedzi Burmistrza, nadal zabiega Stowarzyszenie „Nasz Żółwin” wraz z Sołtysem. Był to dobry moment do podjęcia debaty nad tą sprawą na forum rady miejskiej. Temat jednak nie został poruszony.

Transmisje i nagrania obrad rady gminy to dobra okazja, aby zobaczyć jak wybrani przez nas przedstawiciele wykonują swoje obowiązki i realizują składane obietnice wyborcze.

Nagrania obrad Rady Miejskiej obecnie dostępne są na kanale Youtube Urzędu Gminy: https://www.youtube.com/channel/UCxGfQqAfQzCexRIR8EhVKyA

 

W związku z brakiem możliwości komentowania na naszej stronie internetowej, zapraszamy do dyskusji na Facebooku:

https://facebook.com/story.php?story_fbid=958627154305036&id=607066232794465

 

Dodaj komentarz