Co dalej z Zespołem im. Eustachego Marylskiego?

19 kwietnia 2017 roku Stowarzyszenie „Nasz Żółwin” wraz z Sołtysem i Radą Sołecką złożyło wniosek o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego im. Eustachego Marylskiego w Żółwinie po zachodniej stronie ulicy Szkolnej.

Głównym celem wnioskodawców było zwiększenie atrakcyjności naszej miejscowość i ochrona terenów zielonych, z których mogliby zawsze korzystać mieszkańcy, przy postępującej z roku na rok zabudowie mieszkaniowej na obszarze całego Żółwina.
Po ponad ośmiu miesiącach, 29 grudnia 2017 roku otrzymaliśmy odmowę podpisaną przez Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, opartą na  czterech argumentach:
  1. niskich walorach przyrodniczych wskazanego terenu,
  2. potencjalnym narażeniu Gminy na wielomilionowe odszkodowania dla ANR,
  3. uciążliwości zakazów wynikających z ochrony przyrody,
  4. ograniczeniu dostępu dla mieszkańców, kolidujących zapisach miejscowego planu zagospodarowania.
Naszym zdaniem powyższa argumentacja nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności. Co więcej nadal uważamy, że realizacja naszego wniosku jest możliwa, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wszystkich stron. W związku z tym, składamy pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustosunkowując się merytorycznie do argumentów Burmistrza Kosińskiego i modyfikując nasz pierwotny wniosek.
Czy i kiedy doczekamy się tablicy informującej o Zespole?

Dodaj komentarz