Zaśmiecone zielone płuca Żółwina

Mało kto wie, że nieformalny parking w „bramie” na tereny ANR (obecnie KOWR) przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Szkolnej znajduje się na działce z numerem 22/71 należącej do Gminy Brwinów, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania jako „aleja spacerowa”. Teren choć lubiany i uczęszczany, jest niestety mocno zaśmiecony. Z pewnością sytuację poprawiłoby ustawienie kontenera na odpady zmieszane w pobliżu parkujących samochodów, lub kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, plastik/metal, papier. Jak widać na zdjęciach, selekcja dokonuje się sama, niestety śmieci lądują gdzie popadnie. Podjęcie takiego zadania w ramach funduszu sołeckiego przekraczałoby możliwości finansowe sołectwa.

Co na to Gmina Brwinów? Prosimy o wsparcie i przekazanie naszej uwagi do Referatu Gospodarki Komunalnej.

Wspomniany teren był sprzątany z inicjatywy mieszkańców dwa lata temu, a mimo to śmieci ciągle przybywa. Nie możemy jednak usprawiedliwiać tego stanu rzeczy tylko i wyłącznie brakiem koszy na śmieci. Kultura osobista i dobre wychowanie wymaga zabierania własnych śmieci ze sobą.

Dodaj komentarz