100 tysięcy zł na Kasztanową i Nadarzyńską, 300 tysięcy zł na Słoneczną!

Takie kwoty zapisano w budżecie Starostwa Pruszkowskiego na 2018 r. jako dotacje celowe dla Gminy Brwinów na inwestycje w Żółwinie w zakresie:

1) przebudowy skrzyżowania ul. Kasztanowej z ul. Nadarzyńską – 100 tys. zł

2) przebudowy ul. Słonecznej – 300 tys. zł.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Burmistrz Gminy Brwinów „zadeklarował gotowość podjęcia w 2018 r. inwestycji budowy chodnika (na niektórych odcinkach ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi)” pod warunkiem „udzielenia przez Powiat Pruszkowski dotacji dla Gminy Brwinów dofinansowującej 25% kosztów przedmiotowej inwestycji, tj. ok. 300 000 zł”, którą Burmistrz szacował na kwotę ok. 1,2 mln zł (całość korespondencji poniżej).

Jak widać Powiat spełnił prośbę Burmistrza Gminy Brwinów i zabezpieczył wnioskowane środki w budżecie powiatu. Na wniosek Burmistrza o zabezpieczenie 90 tysięcy złotych na przebudowę skrzyżowania Nadarzyńskiej i Kasztanowej Powiat zareagował również pozytywnie, zabezpieczając wnioskowaną sumę z nawiązką (100 tysięcy), w ślad za udzielonym Pełnomocnictwem na realizację tego zadania.

Trzymamy kciuki za rychłą realizację tych inwestycji, które będą pięknym ukoronowaniem wysiłków mieszkańców i Stowarzyszenia „Nasz Żółwin” na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w naszej miejscowości.

Zakończyliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskami o poprawę bezpieczeństwa na drogach

Dodaj komentarz