Skuteczna interwencja żółwińskich strażaków na Łąkowej

Po ostatnich opadach woda zbierająca się po południowej stronie ul. Łąkowej, w pobliżu ul. Mokrej, przelała się na drugą stronę jezdni. Z każdą godziną było coraz gorzej i w obliczu zapowiadanych mrozów groziło to powstaniem olbrzymiego lodowiska na często uczęszczanej drodze przez pieszych i samochody. Groziło to również zniszczeniem, dopiero co wyremontowanej drogi.

Podziękowania w pierwszej kolejności należą się naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie za szybką i skuteczną interwencję. Ale podziękowania należą się również Sołtysowi, który interweniował w tej sprawie w Sztabie kryzysowym Gminy Brwinów oraz mieszkańcom Żółwina, którzy powiadomili o sprawie Powiatową Straż Pożarną w Pruszkowie z prośbą o interwencję. Obie te instytucje obiecały przekazać sprawę odpowiednim służbom. Jak widać warto być aktywnym, a nie tylko obserwatorem tego co się dzieje wokół nas.

Z informacji przekazanych nam przez Sołtysa i Radnego wynika, że Gmina Brwinów w przyszłym roku ma podjąć działania zmierzające do usprawnienia pracy odwodnienia w tym miejscu, które jak widać nie jest tak skuteczne, jak w innych miejscach.

/Niestety żadnego z naszych reporterów nie było na miejscu, więc wykorzystujemy  zdjęcie nadesłane przez mieszkankę tej okolicy – dziękujemy!/

Dodaj komentarz