Projekt budżetu Gminy Brwinów na rok 2018  – co dobrego dla Żółwina, a na co musimy zaczekać?

Tradycyjnie listopad jest miesiącem kiedy nasi włodarze przystępują do konstruowania budżetu na kolejny rok. Projekt budżetu Gminy Brwinów na rok 2018 pojawił się już w Biuletynie Informacji Publicznej, a obok niego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Dziś (22 listopada) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów, na którym zaplanowano pierwsze czytanie projektu oraz dyskusję nad nim.

Co dobrego dla Żółwina?

 • BUDOWA PRZEDSZKOLA! Tak, dobrze widzicie 😉 W przyszłym roku, zgodnie z zapowiedziami Burmistrza z wrześniowego spotkania, ma rozpocząć się budowa długo wyczekiwanego przedszkola. Budowa ma się zakończyć w roku 2019. W 2018 przewiduje się na ten cel przeznaczyć 2 mln 600 tys. zł, a w 2019 r. 5 mln 400 tys. zł.
 • Przebudowa strażnicy OSP Żółwin – 16 tys. 500 zł. W przyszłym roku ma nastąpić zamknięcie wieloletniej inwestycji w rozbudowę strażnicy (łączne nakłady wyniosą 1 mln 333 tys. zł).
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta – 300 tys. zł. Nie są nam znane szczegóły tej inwestycji, ale biorąc pod uwagę nazwę tego zadania można się domyślać, że zostanie przebudowany odcinek chodnika od Kasztanowej do ul. Szkolnej (ok. 105 m) i wybudowany nowy odcinek mierzący ok. 125 m.
 • Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Żółwinie – 220 tys. zł. Nie udało się w zeszłym roku, trzymamy kciuki, żeby udało się w tym. Ci co korzystają z boisk wiedzą w jak kiepskim stanie jest nawierzchnia poliuretanowa Orlika.

I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Żółwin. Mogło być lepiej i mogłoby być gorzej. Czy to dużo, czy mało, oceńcie już sami. Warto jednak zwrócić uwagę, na to czego nie ma:

 • Brak ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słonecznej. W trakcie roku Burmistrz złożył propozycję sfinansowania tej inwestycji w 2018 r. wysokości 80% przez Gminę, pod warunkiem pokrycia pozostałych kosztów przez Starostwo Pruszkowskie. Jak można się domyślać pewnie nie doszło do porozumienia w tej kwestii. Warto wspomnieć, że Burmistrz na wrześniowym spotkaniu mówił o złożonym wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Na razie decyzji w tej sprawie nie ma.
 • Brak rozbudowy kanalizacji w Żółwinie – w przyszłym roku jej budowa będzie kontynuowana tylko na terenie Owczarni.
 • Brak budowy i modernizacji dróg gminnych w Żółwinie. Pozostaje liczyć, że i w 2018 r. kilka naszych ulic załapie się na remonty.
 • Brak budowy chodnika na Szkolnej od szkoły w kierunku Granicznej, co było już kilkukrotnie zapowiadane przez Burmistrza, ale bez podawania szczegółów.

 

Trudno powiedzieć co ze ścieżkami rowerowymi, o których mówił Burmistrz na wrześniowym spotkaniu (zgodnie z podaną informacją, chodnik na Kasztanowej miałby zostać przebudowany w ciąg pieszo-rowerowy; powstanie ciągu pieszo-rowerowego w Słonecznej uzależnione jest od zewnętrznego dofinansowania; ponadto planowana jest wspólna inwestycja z Gminą Nadarzyn i budowa fragmentu ścieżki rowerowej w Granicznej od strony Pieczarkowej). W projekcie Planu wydatków ze środków unijnych przewidziano na ten cel łącznie 3 mln 526 tys. zł (w tym niecałe 700 tys. zł środków z budżetu gminy). Plan nie zawiera jednak konkretnych inwestycji.

PS.

Budżetowe ciekawostki:

 • Projekt WPF przewiduje 20 tys. zł na budowę boiska na działce nr ew. 22/75 przy ul. Szkolnej w Żółwinie w latach 2021-2022. Niestety nie wiemy, jaką niespodziankę szykuje nam Gmina.
 • W budżecie na przyszły rok przewidziano wydatki na drogi wojewódzkie w wysokości 648 tys. zł (planuje się m.in. przebudowę skrzyżowania w Kaniach na DW719 i budowę chodnika w Brwinowie od ronda Kowalskiego do ul. Rynek na DW720); na inwestycje związane z drogami powiatowymi przewidziano 368 tys. zł, a na drogi gminne przeznaczono 15 mln 537 tys. zł.
 • Zaplanowano wydatki zmierzające do przebudowy targowiska w Brwinowie.
 • W Brwinowie powstanie zespół torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptruck za 250 tys. zł.
 • Będzie kontynuowana rewaloryzacja Pałacu w Brwinowie – w 2018 r. łącznie będzie wydatkowanych ze środków krajowych i unijnych 3 mln 526 tys. zł. Docelowo całkowity koszt inwestycji wyniesie 10 mln 171 tys. zł
 • Gmina Brwinów przeznaczy w 2018 r. 70 tys. zł dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie zadania „Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i Placu przy pomniku w miejscowości Mrzeżyno gmina Trzebiatów”. Łącznie dotacja wyniesie 100 tys. zł.

Dodaj komentarz