Co ze skrzyżowaniem Nadarzyńskiej i Kasztanowej? (uzupełnienie)

O tym, że największy ruch w Żółwinie panuje na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej i Kasztanowej nie trzeba nikogo przekonywać. Aby policzyć ile samochodów przejeżdża tamtędy w godzinach szczytu, przeprowadziliśmy społecznie proste badanie ruchu w dzień roboczy od 16.30 do 17.30. Wiecie jaki jest wynik? Naliczyliśmy 425 aut na godzinę! Oznacza to, że w szczycie przejeżdża przez to skrzyżowanie średnio 7 aut na minutę, a pieszy ma 8,5 sekundy na przedostanie się z niedokończonego chodnika na Nadarzyńskiej na drugą stronę skrzyżowania. O ile sprawny młody człowiek jest w stanie to zrobić, to czy osoba starsza lub matka prowadząca wózek z dzieckiem da sobie radę? 

Co w sprawie niedokończonego chodnika mają do powiedzenia nasi Włodarze – Gmina Brwinów i Powiat Pruszkowski? Spróbowaliśmy podsumować wszystkie argumenty po obu stronach: 

Argumenty po stronie Gminy Brwinów:
1. Dokończenie budowy chodnika wraz z pozyskaniem terenu i przebudową skrzyżowania powinno zostać wykonane przez Powiat Pruszkowski, czyli zarządcę drogi zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych. 
2. Gmina Brwinów udzieliła już pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu poprzez wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i przebudowy skrzyżowania, oraz poprzez zbudowanie większości chodnika wzdłuż drogi powiatowej – ulicy Nadarzyńskiej.
3. Gmina nie może każdorazowo wyręczać Powiatu z jego zadań własnych wynikających z Ustawy o Drogach Publicznych, ponieważ traci w ten sposób środki na realizację swoich zadań własnych. 

Argumenty po stronie Powiatu Pruszkowskiego:
1. Chodnik powinien zostać dokończony przez inwestora, który rozpoczął jego budowę, czyli Gminę Brwinów. 
2. Inwestycja (podobnie jak budowa chodnika w ulicy Słonecznej) została wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Brwinów na lata 2014-2020 z 9 maja 2014. 
3. Z Ustawy o Drogach Publicznych wynika, że Powiat odpowiedzialny jest za drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym (tunel, most, przepust, mur oporowy). Obowiązek budowy chodników nie wynika z ww. Ustawy wprost, stąd panuje niepisana zasada, że budowa chodników należy do samorządów gminnych. Chodniki co do zasady nie łączą powiatów tak jak drogi, lecz służą lokalnej społeczności, a więc funkcjonują na poziomie gminnym.
4. W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Powiatu Pruszkowskiego udzielił pełnomocnictwa Burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu na dokończenie budowy chodnika i przebudowę skrzyżowania ulic Nadarzyńskiej i Kasztanowej, zapewniając pokrycie kosztów wykupu gruntu od właściciela po atrakcyjnej cenie.

Komentarz (nie)redakcyjny: w e-mailu, który dostaliśmy od jednego z naszych czytelników z prośbą o zainteresowanie się przez naszzolwin.pl niedokończonym chodnikiem, znalazło się przypomnienie, że na spotkaniu z mieszkańcami Żółwina we wrześniu 2014 r., tuż przed wyborami samorządowymi, Burmistrz Arkadiusz Kosiński nie odwoływał się do Ustawy o Drogach Publicznych i nie kierował oczekiwań w stosunku do poprzedniego Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, aby ten współfinansował to zadanie lub był jego wykonawcą jako zarządca drogi.

Jako redakcja naszzolwin.pl nie będziemy podejmować próby rozstrzygnięcia kto ma rację w tym sporze. Jak widać powyżej argumenty są po obu stronach. Niedawno też przypominaliśmy, że dla mieszkańców nie jest ważne, kto jest zarządcą drogi, kto i jakie ma obowiązki, lecz liczy się efekt. Mamy nadzieję, że w końcu Gmina i Powiat dogadają się po partnersku w tej sprawie, albo jedno z nich wreszcie bez oglądania się na drugie zakasa rękawy i weźmie sprawę w swoje ręce.

UZUPEŁNIENIE:

Pan Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów, w korespondencji prywatnej skierowanej do Redaktora Naczelnego serwisu naszzolwin.pl, zwrócił uwagę na fakt, iż dokonaliśmy nadinterpretacji prawnej w odniesieniu do Ustawy o Drogach Publicznych w punkcie 3 argumentów przedstawianych przez Powiat. Burmistrz przedstawił stanowisko, zgodnie z którym w myśl ww. przepisów, chodnik jest częścią drogi a zarządca drogi (w tym przypadku Powiat) jest inwestorem.

Ponieważ zależało nam jedynie na obiektywnym zestawieniu wszystkich argumentów przytaczanych do tej pory przez Powiat i Gminę na spotkaniach, rozmowach oraz w korespondencji, aby rozwiać wszelkie wątpliwości chcemy wyjaśnić, że ten fragment naszego artykułu nie był własną interpretacją prawną wspomnianej ustawy, a jedynie luźnym przytoczeniem argumentów stawianych przez Powiat.

* * *

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w dokumencie „Planie Sieci Dróg Powiatowych na lata 2017-2030”, który był ostatnio przedmiotem konsultacji społecznych od sierpnia do września 2017 r. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie wpisało zadanie pt. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Kasztanowej i Nadarzyńskiej w Żółwinie” na listę zadań proponowanych do realizacji przez Gminy (tu Gminę Brwinów). Nie wiemy czy konsultacje spowodowały jakieś korekty w tym planie.

Dodaj komentarz