Powiatowe, gminne, czy nasze żółwińskie drogi i problemy?

Powiatowe, gminne, czy nasze żółwińskie drogi i problemy?

Niedawno oddana wspólna inwestycja Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Brwinów, czyli droga powiatowa 3111W Brwinów – Domaniew, jest modelowym przykładem dobrej współpracy na różnych szczeblach samorządowych. Niestety tak dobra współpraca nie zawsze wychodzi naszym samorządowcom. Mieszkańcy naszej miejscowości od dawna doświadczają raczej jej braku i z zazdrością patrzą na przykłady świadczące o tym, że można skutecznie i efektywnie współdziałać.

Krótko mówiąc, mieszkańców nie interesuje czyja to droga, dla nich ważny jest efekt. Niestety w przypadku naszych potrzeb często go brak.

Sołtys i Rada Sołecka wystosowała kilka dni temu pismo do Pana Starosty, liczymy na jego pozytywne efekty.

Sołtys i Rada Sołecka Żółwina podjęła 11 września kolejną próbę nakłonienia, tym razem Powiatu, do zainicjowania wspólnych działań z Gminą Brwinów w celu dokończenia budowy chodnika na powiatowym odcinku ul. Nadarzyńskiej, rozpoczętej przez Gminę Brwinów jeszcze w zeszłym roku. Przy okazji Sołtys po raz kolejny wskazał na konieczność poprawienia bezpieczeństwa pieszych i uspokojenia ruchu na ul. Kasztanowej, poprzez budowę sygnalizacji SDK na przejściu dla pieszych. Dopingujemy i wspieramy działania Sołtysa i Rady, a także liczymy na lepszą współpracę Powiatu i Gminy, również na terenie Żółwina.

Dodaj komentarz