Ankieta dot. dróg powiatowych w Żółwinie złożona!

Kilkukrotnie informowaliśmy o konsultacjach planu sieci dróg powiatowych w powiecie pruszkowskim, które prowadziło Starostwo (ankiety były zbierane do 15.09.2017 r.). Ankietę złożyło również Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin”.

W ankiecie skupiliśmy się na zagadnieniach dot. poprawy stanu dróg w Żółwinie i bezpieczeństwa na nich, czyli tematach, które były nam bliskie od początku powstania Stowarzyszenia i które łączą wszystkich mieszkańców Żółwina.

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz