Czy doczekamy się przystanku na ul. Leśnej?

Jedną z kwestii poruszanych na spotkaniu z Burmistrzem Gminy Brwinów Arkadiuszem Kosińskim z mieszkańcami Żółwina, które odbyło się w dniu 4 września 2017 r. było rozszerzenie trasy autobusu linii B9 (szkolnej) i utworzenie dodatkowego przystanku w rejonie ulicy Leśnej.
Choć od skrzyżowania Leśnej i Nadarzyńskiej do przystanku na Słonecznej jest około 400 metrów, to mieszkańcy domów położonych na końcu Leśnej bliżej Młochowskiej mają do niego ponad kilometr. Dlatego grupa matek w trosce o swoje dzieci już drugi rok z rzędu porusza tą palącą kwestię na spotkaniu z Burmistrzem Kosińskim, wnioskując o utworzenie dodatkowego przystanku na trasie autobusu szkolnego linii B9. Mieszkańcy wykazali wiele determinacji, kontaktując się nawet bezpośrednio z przewoźnikiem PKS Grodzisk Mazowiecki i prosząc go o wydanie opinii w tej sprawie.

Problematyczny fragment ul. Nadarzyńskiej po intensywnych opadach deszczu.

Odpowiadając na pytanie mieszkańców zadane na spotkaniu o możliwość utworzenia dodatkowego przystanku, Burmistrz Kosiński wyjaśnił, iż zależy to od znalezienia dogodnego miejsca do zawracania autobusu. Najdogodniejsza wydaje się zatoka na końcu Nadarzyńskiej przy Młochowskiej, jednak ta lokalizacja może być brana pod uwagę dopiero po remoncie ostatnich 200 metrów Nadarzyńskiej. Zgodnie z informacją Burmistrza, zakwalifikowanie tej ulicy do remontu może nastąpić w przyszłym roku po wiosennym objeździe dróg i znalezieniu odpowiednich finansów w budżecie Gminy Brwinów.

Dodaj komentarz