Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego

Kilka dni temu w ul. Nadarzyńskiej ruszyły przygotowania do budowy dalszej części chodnika. Od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Mokrą będziemy mogli nie tylko bezpiecznie przejść, ale i przejechać rowerem do ul. Leśnej. W tym miejscu powstanie ciąg pieszo-rowerowy.

 

Kontynuacja chodnika w ul. Nadarzyńskiej bardzo cieszy, jednak szkoda, że:

  • chodnik na całej długości Nadarzyńskiej wciąż meandruje, patrząc od Kasztanowej: ze strony północnej na południową i ponownie na północną, to ostatnie przejście na drugą stronę znajdzie się przy bardzo ruchliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Mokrą; ciekawe jak ostatecznie zostanie rozwiązana kwestia tego skrzyżowania i bezpiecznego przejścia dla pieszych na drugą stronę, nie tylko ulicy Słonecznej, ale i potem Nadarzyńskiej,
  • kolejny chodnik budowany jest w mniej uczęszczanej części Żółwina, gdzie na drodze jest w miarę bezpiecznie, dużo pilniejszą potrzebą jest budowa chodnika w ul. Słonecznej, ul. Nadarzyńskiej za OSP w kierunku Owczarni oraz na ul. Granicznej, gdzie od czasu jej wyasfaltowania znacznie wzrósł ruch drogowy i prędkość poruszających się tam pojazdów,
  • brak w Gminie perspektywicznego planowania – niedawno wybudowane, nie małym nakładem sił i środków, odwodnienie ulicy jest teraz demontowane i zastępowane zupełnie innym rozwiązaniem (m.in. na zdjęciach poniżej).

2 myśli na temat „Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego

  1. Każda inwestycja cieszy, żeby nie urazić pomysłodawców jej realizacji. Aczkolwiek, zastanawiam się – czysto teoretycznie – czy Gmina dokonałaby wyboru dokładnie tej samej lokalizacji na budowę chodnika, gdyby wszystkie drogi w Żółwinie były gminne, a jedynym kryterium przy podejmowaniu decyzji byłoby bezpieczeństwo mieszkańców i natężenie ruchu?

  2. Gmina nie sfinansuje chodników przy każdej drodze z prozaicznej przyczyny braku środków w budżecie, jednakże podejmując konkretne decyzje powinna kierować się jasnymi i przejrzystymi kryteriami oraz priorytetami, warto także dodać iż mieszkańcy nie powinni być „beneficjentami” problemów we współpracy Gminy z Powiatem

Dodaj komentarz