Czy uda się utworzyć zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Żółwinie?

W dniu 19 kwietnia 2017 r. został złożony wniosek do Rady Miejskiej w Brwinowie, podpisany przez Stowarzyszenie „Nasz Żółwin”, Sołtysa oraz Radę Sołecką Żółwina, w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na malowniczych terenach pomiędzy Żółwinem i Owczarnią.

Idea wniosku jest taka, aby utworzyć obszar chroniony na terenach, które zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nie są przeznaczone pod cmentarz ani pod zabudowę, a zostały określone jako „tereny sportu i rekreacji”. Wniosek dotyczy również działek lasów państwowych oraz terenu wzdłuż planowanej alei spacerowej, który nie został objęty zabudową w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z marca 2015 i obecnie jest „białą plamą” na mapie czyli nieużytkami rolnymi.

Wniosek:

 

Poniżej zdjęcia terenu, którego dotyczy wniosek w 4 porach roku.

Lato
Jesień
Zima
Wiosna

2 myśli na temat „Czy uda się utworzyć zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Żółwinie?

Dodaj komentarz