Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich

W Sejmie RP procedowany jest poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt  został zgłoszony przez grupę posłów PSL i jak napisali wnioskodawcy jego istotą jest” dowartościowanie i wzmocnienie pozycji sołtysa i rady sołeckiej”. Zakłada on m.in.:

  • możliwość nabycia osobowości prawnej przez sołectwo,
    możliwość działania sołectwa jak jako organizacji pożytku publicznego,
  • nawiązanie stosunku pracy z sołtysem,
  • wynagrodzenie dla sołtysa w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia wypłacanego z budżetu państwa.

Jednak po lekturze projektu stanowiska Rządu do projektu ustawy, wydaje się, że nie ma on szans na pozytywne rozpatrzenie, a proponowane w nim rozwiązania budzą dużo wątpliwości prawnych, w tym co do jego zgodności z Konstytucją RP.

Dodaj komentarz