(Nie)bezpieczne drogi powiatowe

Wczoraj na fragmencie ul. Kasztanowej pojawiło się nowe oznakowanie pionowe, w tym znak ograniczający prędkość do 70 km/h. Czy dzięki temu będzie bezpieczniej, czy też może wręcz przeciwnie?

 

Warto wyjaśnić skąd się wzięło nowe oznakowanie.

W ul. Kasztanowej (za przejściem dla pieszych a przed skrzyżowaniem z Nadarzyńską) znajduje się znak D-42 oznaczający początek terenu zabudowanego.

Taki sam znak znajduje się w ul. Jana Pawła II przy wjeździe do Podkowy Leśnej od strony Żółwina. Brakowało natomiast do tej pory znaków D-43, które oznaczają koniec terenu zabudowanego. Stąd powstała wątpliwość, czy teren pomiędzy tymi dwoma znakami D-42 jest terenem zabudowanym, czy też niezabudowanym, a co za tym idzie, jakie ograniczenie prędkości tam obowiązuje.

Na zapytanie w tej sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni przyszła odpowiedź od Pani Edyty Kulisy z Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:

„W odniesieniu do umieszczonego oznakowania pionowego D-42 „obszar zabudowany” jest on umieszczony na ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej i obowiązuje również na ul. Kasztanowej ponieważ w terenie nie jest umieszczone oznakowanie D-43 ‘koniec obszaru zabudowanego’”.

W związku z powyższym poproszono urzędników ze Starostwa, aby uporządkować ww. oznakowanie drogowe, gdyż mogło wprowadzać ono w błąd (można było rozumować, że skoro w Kasztanowej jest znak D-42 oznaczający początek terenu zabudowanego to z tego wynika, że obszar przed tym znakiem nie jest terenem zabudowanym).

Postawienie wczoraj nowego oznakowania stoi w sprzeczności z wcześniejszymi wyjaśnieniami Starostwa i mimo, że obowiązuje zaledwie od wczoraj to do Stowarzyszenia napływają już sygnały od oburzonych mieszkańców, którzy negatywnie oceniają nowe oznakowanie. Wśród argumentów powtarzają się następujące kwestie:

 • ograniczenie do 70 km/h zaczyna się tuż przed JEDYNYM przejściem dla pieszych na ul. Kasztanowej i niedługo za nim się kończy; czyli de facto w okolicy przejścia można jechać z prędkością 70 km/h, a poza przejściem na Kasztanowej nie można przekraczać 50 km/h. Tak to wygląda jadąc od strony Podkowy. W odwrotnym kierunku wygląda to jeszcze gorzej, bo jak się wydaje z ustawionych znaków tam można „grzać” 90 km/h. Dlaczego? Ponieważ w tę stronę znak ograniczający prędkość do 70 km/h obowiązuje do skrzyżowania z Łąkową, a jego powtórzenie jest dopiero za przejściem dla pieszych. Zatem między skrzyżowaniem, a powtórzonym znakiem ograniczenia prędkości obowiązuje prędkość maksymalna na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym, czyli 90 km/h.

 • na przejściu dla pieszych brak sygnalizacji świetlnej (wskazane są tu światła na przycisk lub światła SDK),
 • na tym obszarze znajdują się zabudowania jednorodzinne, sklep i przystanki autobusowe,

 • przy sklepie i przystanku autobusowym (notabene słabo oznakowanym!) po stronie wschodniej brak jest przejścia dla pieszych,

 • od stycznia br. Gmina Brwinów uruchomiła w Żółwinie 2 linie autobusowe i znacznie zwiększyła ich częstotliwość kursowania,
 • po stronie zachodniej (patrząc w kierunku Podkowy) znajduje się zielona enklawa, gdzie bytują dziki i sarny, które często rankiem lub w nocy można spotkać na drodze,
 • skrzyżowanie z Łąkową jest bardzo niebezpieczne, a tuż za nim znajduje się figurka Jezusa, która jest często odwiedzana przez spacerowiczów i rowerzystów,

 • po Kasztanowej poruszają się rowerzyści, gdyż brak tu ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego. Rower nadal jest bardzo popularnym środkiem transportu wśród Żółwinian,
 • z przejścia dla pieszych korzystają bardzo często dzieci i wielokrotnie zdarza się, że auta nie zatrzymują się w tym miejscu w celu przepuszczenia pieszych; w dużej mierze dlatego, że do przejścia – z obydwu stron – zdążą się już mocno rozpędzić. A przejście to jest bardzo często użytkowane przez dzieci szkolne, zarówno uczęszczające do szkoły w Żółwinie, jak i Podkowie Leśnej.

W końcu trzeba przypomnieć, że nowe oznakowanie stoi w sprzeczności z postulatami Stowarzyszenia zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa w okolicy przejścia dla pieszych na Kasztanowej, w tym zainstalowania tam tzw. sygnalizacji SDK (sygnalizacja dyscyplinująca kierowców). Polega ona na tym, że jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość to zapala się przed nim czerwone światło. Między innymi w tej sprawie Stowarzyszenie zorganizowało w październiku 2016 r. zbiórkę podpisów wśród mieszkańców Żółwina i Tereni (przyłączyli się również mieszkańcy Owczarni, którym na sercu leży poprawienie bezpieczeństwa w ul. Żółwińskiej w Owczarni będącej przedłużeniem Nadarzyńskiej w Żółwinie). O sprawie szczegółowo pisaliśmy m.in. tutaj:

Wnioski mieszkańców dot. poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu

Zakończyliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskami o poprawę bezpieczeństwa na drogach

Warto też zwrócić uwagę, że na wielu drogach powiatowych w powiecie pruszkowskim są dużo większe ograniczenia prędkości. Również tam gdzie, nie ma terenu zabudowanego (i faktycznie brak jest gospodarstw domowych), jest dużo mniejszy ruch pieszych i rowerzystów i są ciągi pieszo-rowerowe. Takim przykładem może być np. droga z Brwinowa do Domaniewa, gdzie obowiązują ograniczenia prędkości do 40, 50 i 60 km/h, a nie do 70 km/h. Więcej przykładów znajdziemy w Brwinowie, czy Otrębusach.

W końcu należy zauważyć, że od strony Podkowy Leśnej nadal brak jest znaku D-43 kończącego teren zabudowany, który zaczyna się w Podkowie Leśnej (nie kończy się on wraz z końcem miejscowości, jak to było dawniej, jedynie znak D-43 oznacza koniec tej strefy).

W powyższej sprawie już kilkukrotnie poproszono pracowników Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie o analizę sytuacji i podjęcie działań, aby w całym ciągu komunikacyjnym od drogi 719 do skrzyżowania Kasztanowej z Nadarzyńską obowiązywał teren zabudowany i ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jak tylko otrzymamy jakieś informacje w tej sprawie poinformujemy o nich.

 

***

Dziś otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odpowiedź na wystąpienie ponad 300 mieszkańców Żółwina i Tereni oraz Owczarni, którzy wraz ze Stowarzyszeniem, Sołtysami Żółwina, Tereni i Owczarni, Radami Sołeckimi oraz radnymi gminnymi wystąpili do Powiatu o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w naszych miejscowościach. Odpowiedź zamieszczamy poniżej. Wynika z niej, że jest szansa na instalację świateł SDK w naszej miejscowości. Będziemy tę sprawę monitorować i podejmować nowe wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w naszym Żółwinie.

4 myśli na temat „(Nie)bezpieczne drogi powiatowe

 1. Moim zdaniem ograniczenie prędkości do 70 na tym odcinku to raczej zachęta do rozpędzenia się! Żaden myślący kierowca nie jedzie z taką prędkością drogą z chodnikiem obok, pełną rowerzystów bez oświetlenia, notorycznie nawiedzaną przez dziki i usianą dziurami! Skandal i zgroza.
  Kolejna błędna decyzja urzędnika, podjęta naprędce, dla świętego spokoju, aby odhaczyć sprawę jako zalatwioną, bez zapoznania się z argumentami, bez refleksji nad opinią mieszkańców. Ale zapewne będzie teraz broniona do ostatniej kropli krwi, w nieskończoność będą cytowane puste przepisy, bo przecież wstyd przyznać się do błędu, szkoda czasu żeby to wszystko odkręcać, dodatkowa robota, komu by się chciało… A jak samochód potrąci kiedyś na przejściu dziecko wracające ze szkoły, to się powie, że kierowca jechał zgodnie z przepisami, w papierach wszystko się zgadza, czym jest życie i zdrowie ludzkie wobec urzędowej znieczulicy…

Dodaj komentarz