Dziś przypada 39 rocznica śmierci Henryka Witaczka

Henryk Witaczek był przemysłowcem, przedsiębiorcą, założycielem Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku, a może przede wszystkim społecznikiem, filantropem i człowiekiem o wielkim sercu.

Henryk Witaczek był właścicielem majątku w Żółwinie wraz z pałacem w czasie okupacji (nabył go potajemnie od ukrywającego się Henryka Natansona) i jest znamienitą postacią w historii naszej miejscowości, która może poszczycić się osiągnięciami w wielu dziedzinach. Wśród nich warto odnotować uratowanie w czasie Powstania Warszawskiego sierocińca ks. Boduena liczącego około 500 osób i udzielenie wszystkim dzieciom, matkom oraz personelowi schronienia na terenie Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej oraz w Żółwinie. „Nie czekał, aż go poproszono, lecz sam organizował ludziom pomoc…”.

 

2 myśli na temat „Dziś przypada 39 rocznica śmierci Henryka Witaczka

  1. W czerwcu ubiegłego roku w ramach festiwalu „Otwarte Ogrody”, dzięki uprzejmości obecnych właścicieli pałacu, Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa z Milanówka zorganizowało na terenie pałacowego ogrodu wystawę poświęconą Henrykowi Witaczkowi. Jest to bardzo cenna inicjatywa ze względu na kulturowe i historyczne dziedzictwo, jakie pałac (dwór) stanowi dla Żółwina. Miejmy nadzieję, że limit uprzejmości właścicieli nie został wyczerpany i bramy pałacu pozostaną otwarte dla odwiedzających w czasie „Otwartych Ogrodów” tak jak sam Witaczek otwierał je dla wszystkich tych, którzy poszukiwali u niego schronienia.

    Poza tym, o ile się nie mylę, nasz Radny Józef Streżyński był pomysłodawcą idei, aby przedszkole samorządowe, które zostanie zbudowane w Żółwinie, nosiło imię Henryka Witaczka dla upamiętnienia jego zasług.

  2. Rozmawiałem na ten temat z inicjatorem budowy przedszkola, naszym sołtysem P. Karolem Marchwiakiem. Wydaje się, że nadanie przedszkolu imienia rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków jest zasadne dla wszystkich, a to w pierwszym rzędzie ze wzgledu na udzielony ratunek całemu domowi małego dziecka z Warszawy. Przy minimum świadomości tego, co działo się w czasie niemieckiej okupacji Warszawy można wyobrazić sobie skalę osobistego bohaterstwa tych Dwojga.

Dodaj komentarz