Teraz kolej na ul. Pigwowową

Po zakończonej sukcesem akcji społecznej na rzecz utwardzenia drogi 1502W (ul. Słonecznej i ul. Granicznej) w Żółwinie, Sołectwo kontynuuje kroki w celu pokrycia destruktem i asfaltem dalszego odcinka, tj. ul. Pigwowej w Książenicach. Poniżej treść pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej skierowanego do Starosty Powiatu Grodzisk Mazowiecki.

Żółwin, dnia 25 listopada 2016

Sołtys i Rada Sołecka
Żółwina
05-807 Żółwin
ul. Graniczna 4

Szanowny Pan
Marek Wieżbicki
]Starosta Powiatu Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

Dot.: Drogi powiatowej 1502W , ul. Pigwowej w Książenicach

 

Szanowny Panie Starosto,

Mieszkańcy Żółwina wielokrotnie zwracali się na różnych szczeblach z prośbą o modernizację drogi powiatowej 1502W w przedłużeniu ulicy Granicznej.

Jedyne połączenie ze światem drogą utwardzoną wsi Żółwin, Kopana i Terenia, zamieszkanych przez ponad 1600 mieszkańców prowadzi przez Podkowę Leśną. Wzrost liczby mieszkańców i samochodów powoduje, że w godzinach szczytu wydostanie się samochodem z Żółwina przez Podkowę Leśną zabiera 15 do 20 minut.

Najdogodniejszy wyjazd z Żółwina do budowanej obecnie trasy S8, a dalej do Warszawy lub na południe Polski prowadzi ulicą Graniczną i jej przedłużeniem na terenie Powiatu Grodzisk Mazowiecki, ul. Pigwową. W wyniku ostatnich działań Powiatu Pruszków ul. Graniczna we wsi Żółwin uzyskała prawidłowo uformowaną nawierzchnię szutrową, a w ostatnich dniach została pokryta destruktem asfaltowym oraz nakładką bitumiczną. Niestety jej przedłużenie na terenie Powiatu Grodzisk Mazowiecki daleko odbiega od tego standardu. Jest to obecnie jedyny gruntowy odcinek drogi powiatowej 1502W Książenice-Podkowa Leśna.

W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców Żółwina, ponownie prosimy o pokrycie drogi 1502W na brakującym odcinku w Powiecie Grodzisk Mazowiecki destruktem asfaltowym i wykonanie bitumicznego ustabilizowania warstwy wierzchniej (nakładki asfaltowej).

Z poważaniem

Do wiadomości:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Brwinów.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Dodaj komentarz