LEADER – szansa na dofinansowanie działalności gospodarczej

lgd-logoNa przełomie listopada i grudnia 2016 r. planowany jest nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu LEADER. Jest to szansa na otrzymanie dotacji na prowadzoną działalność gospodarczą do 100 tys. zł, a dla osób planujących założenie własnej firmy – 50 tys. zł.

Na terenie Trójmiasta Ogrodów realizacją LEADERa zajmuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” (LGD) z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
 
W ramach LEADERa w nowej perspektywie finansowej wspierane będą projekty w następujących obszarach:
  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w realizację tych projektów;
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;
  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;
  • zachowania dziedzictwa lokalnego;
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
  • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Zainteresowane osoby mogą znaleźć więcej szczegółów na stronie internetowej LGD: http://zielonesasiedztwo.org.pl/, w biurze LGD oraz nr tel. 22 724 58 90.
 
Warto wspomnieć, że w listopadzie planowane są szkolenia w każdej z gmin, na których zostaną omówione zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, w tym zasady tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz