Wniosek o Fundusz Sołecki złożony

img_20160901_1851593W dniu 29 września 2016 roku Sołtys Żółwina, Pan Karol Marchwiak złożył w Urzędie Gminy Brwinów Wniosek o rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017, zgodnie z wynikami głosowania na Zebraniu Wiejskim w dniu 26 września.

Poniżej fragment protokołu z Zebrania odręcznie sporządzonego przez Radnego, Pana Józefa Streżyńskiego dotyczący wyników głosowania, oraz skrót Sprawozdania Sołtysa, Pana Karola Marchwiaka, przedstawionego na zebraniu przed głosowaniem.

Za przyjęciem Funduszu oddano 56 głosów, przeciwko 16.

fb_img_1475155083327

fb_img_1475155095193

Sprawozdanie Sołtysa przedstawione przed zebraniem
Sprawozdanie Sołtysa przedstawione przed głosowaniem.

Sprawozdanie Sołtysa przedstawione przed zebraniem

Sprawozdanie Sołtysa przedstawione przed zebraniem

Dodaj komentarz