Destrukt na Granicznej i Słonecznej

Droga do szkoły 2Powiat Pruszkowski w dniu 27 września 2016 r. ogłosił przetarg na remont nawierzchni drogi 1502W, czyli ul. Słonecznej i Granicznej w Żółwinie.

 

 

W ramach remontu mają zostać wykonane następujące prace:

  1. wykonanie nawierzchni z destruktu, w tym: a) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, b) skropienie podłoża emulsją asfaltową, c) rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego
  2. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną przy użyciu grysu kamiennego (dwukrotne utrwalenie), w tym: a) podwójne rozłożenie lepiszcza, b) podwójne rozłożenie kruszywa, frakcja 5-8 mm ilości kruszywa – warstwa dolna, frakcja 2-5 mm ilości kruszywa – warstwa górna, c) wałowanie.

Naprawa nawierzchni ul. Słonecznej i Granicznej jest jednym z elementów większego zamówienia na remonty dróg powiatowych ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Termin na wykonanie prac określono na 30 dni od podpisania umowy (wykonawcy mogą zaoferować krótszy termin, ale nie krótszy niż 15 dni). Termin na składanie ofert upływa w dniu 12 października 2016 r. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Starostwa Pruszkowskiego:

http://bip.powiat.pruszkow.pl/?a=17645

Przypomnijmy, że sprawa utwardzenia ulic Słonecznej i Granicznej była przedmiotem wielu starań mieszkańców Żółwina i Tereni oraz reprezentujących ich przedstawicieli. Dwukrotnie, w 2015 i 2016 z interwencją  w tej sprawie z wizytą u Starosty Pruszkowskiego był Sołtys Karol Marchwiak oraz Przewodniczący Rady Sołeckiej, Paweł Komender. http://naszzolwin.pl/2016/06/09/drogi-powiatowe-w-zolwinie/. Do rozwiązanie tej sprawy przyczyniła się też niewątpliwie tegoroczna kampania medialna portalu naszzolwin.pl, obrazująca stan tych dróg, kurz i wyboje utrudniające życie mieszkańców.  Ostatecznie, we wrześniu br. wnioski budżetowe w tej sprawie złożył do powiatu pruszkowskiego Radny Powiatowy Mariusz Baranowski http://naszzolwin.pl/2016/09/17/wnioski-do-budzetu-powiatu-pruszkowskiego/, a delegacja składająca się z Sołtysa Karola Marchwiaka, Radnego Józefa Streżyńskiego oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni zabiegała o działania w tej sprawie u Burmistrza Gminy Brwinów: http://naszzolwin.pl/2016/09/15/rozmowy-z-burmistrzem-o-inwestycjach/

 

6 myśli na temat „Destrukt na Granicznej i Słonecznej

  1. Warto dodać, że w tej sprawie został również złożony sołecki wniosek budżetowy do Powiatu, pod którym swoje podpisy złożyli Sołtysi Żółwina i Tereni, Radny Józef Streżyński oraz Grzegorz Kogut jako Przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Żółwin”.

    • Zgodnie z opisem zadania inwestycyjnego, ma zostać wykonane 7500 m2 destruktu, czyli 1500 m bieżących nawierzchni o szerokości 5 m. W terenie będzie to cały tłuczniowy odcinek Słonecznej (ok. 500 m od Południowej do Granicznej), oraz 1000 m Granicznej (od Słonecznej mniej więcej do granicy miejscowości). Oby tylko znalazł się dobry wykonawca i pogoda pozwoliła na przeprowadzenie prac.

  2. Dzień dobry,
    niestety destrukt na Granicznej będzie kładziony tylko na odcinku między Szkolną do Południowej. Może udałoby zrobić podobną akcje ze zbiórką podpisów jak w przypadku poprawy bezpieczeństwa. Odcinek Granicznej w stronę Książenic jest najbardziej zaniedbany i wymaga inwestycji.

Dodaj komentarz