Kwiaty dla Burmistrza

Kwiaty dla Burmistrza wręczone przez Elżbietę Senkalską, członka Rady Sołeckiej, podziękowania przekazane w imieniu całej żółwińskiej społeczności przez Radnego Józefa Streżyńskiego oraz gromkie brawa dla Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego były najbardziej zaskakującym, a zarazem najmilszym akcentem zakończonego Zebrania Wiejskiego.

Było to wyjątkowe zebranie wiejskie nie tylko z powodu nieoczekiwanych kwiatów i podziękowań, ale także dlatego, że po raz pierwszy w historii odbyło się nie w budynku OSP, lecz w nowo wyremontowanej i lśniącej sali żółwińskiej szkoły. Prawdopodobnie było to też najliczniejsze zebranie wiejskie w historii Żółwina i Tereni. Wzięło w nim udział ponad 100 mieszkańców.

Na zebraniu podjęto decyzje o wydatkowaniu funduszu sołeckiego. Zanim jednak doszło do głosowania, Karol Zakrzewski, Prezes OSP wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia 9000 zł proponowanych na aktualizację „Planu Odnowy Miejscowości” na dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP, który umożliwiałby m.in. usuwanie sopli z dachów, czy przycinanie gałęzi. W wyniku tej propozycji wywiązała się ożywiona dyskusja zwolenników obu opcji, którzy próbowali przekonać uczestników zebrania do swoich racji. Udział w dyskusji brał również Burmistrz, który wyjaśniał m.in. zasady tworzenia planów odnowy i informował o działalności OSP. W głosowaniu wniosku zgłoszonego przez Prezesa OSP 32 osoby opowiedziały się za jego poparciem, a 39 osób było przeciwnych. W tej sytuacji przystąpiono do głosowania propozycji wydatkowania funduszu w pierwotnej postaci zgłoszonej przez Radę Sołecką. Za przyjęciem tych propozycji było 51 głosów, a przeciwko 16. Zatem przeznaczenie środków funduszu sołeckiego wygląda następująco:

  1. Sprzęt sportowy dla dorosłych na terenie wydzielonym z „Orlika”             6.500,-
  2. Imprezy sportowe, okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców        9.000,-
  3. Stół do tenisa stołowego na zewnątrz Szkoły                                                   2.000,-
  4. Sprzątanie i odśnieżanie chodników, przystanków i zbieranie śmieci       8.623,70,-
  5. Materiały eksploatacyjne do ciągniczka i kosy spalinowej                               500,-
  6. Aktualizacja „Planu Odnowy Miejscowości”                                                   9.000,-

O nowej propozycji sfinansowania aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości” szerzej pisaliśmy tutaj: http://naszzolwin.pl/2016/09/24/aktualizacja-projektu-funduszu-soleckiego-2017/

Warto nadmienić, że powyższa propozycja wywołała dyskusję dotyczącą komunikacyjnego otwarcia Żółwina w kierunku południowym poprzez zapewnienie lepszego dojazdu do trasy S8. Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślali możliwość szybkiego dostania się do stolicy oraz udrożnienie głównych dróg Żółwina, które z roku na rok przyjmują coraz więcej aut nowych mieszkańców i miejscowych firm. Przeciwnicy z kolei zwracali uwagę, że Żółwin może stać się miejscowością tranzytową dla mieszkańców sąsiednich miejscowości i znacznie wzrośnie ruch samochodowy na naszych ulicach. Emocje w tym momencie starał się tonować Grzegorz Kogut, członek Rady Sołeckiej i przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni, który podkreślał, że planowana aktualizacja „Planu Odnowy Miejscowości” powinna uwzględniać różne punkty widzenia i różne interesy mieszkańców, a co za tym idzie powinna proponować nie tylko nowe rozwiązania komunikacyjne, ale również i uwzględniać aspekt uspokojenia ruchu samochodowego w Żółwinie.

Po głosowaniu odbyła się również ożywiona dyskusja o sprawach Żółwina. Jak zwykle najwięcej emocji budziły inwestycje w naszej miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że priorytetowym zadaniem dla Burmistrza będzie rozbudowa szkoły, która powiększy się o ok. 1300-1400 m2 i będzie kosztowała około 6,5 mln zł. Będzie to dość skomplikowana operacja, zarówno pod względem budowlanym, jak i logistycznym, gdyż będzie się wiązała z rozebraniem całego dachu szkoły. Niestety nie uda się tej inwestycji przeprowadzić w czasie wakacyjnych miesięcy. Z tego względu prace będą prowadzone w trakcie roku szkolnego 2017-2018, co na pewno będzie uciążliwe zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli, a dużym problemem będzie odpowiednie zaplanowanie na ten czas organizacji prac szkoły. Po rozbudowie szkoły znajdzie się w niej wreszcie stołówka.

Niestety nie będzie w najbliższym czasie przedszkola w Żółwinie. Zdaniem Burmistrza pilniejsza jest budowa takiej placówki w Otrębusach ze względu na większą liczbę dzieci w Otrębusach i Kaniach w porównaniu do Żółwina, Owczarni i Tereni.

Szczegółowo omawiane były inwestycje związane z budową chodników:

  • w ul. Nadarzyńskiej nie uda się zrobić planowanego wyniesionego przejścia dla pieszych. Zdaniem Burmistrza takie przejście przy sklepie spowodowałoby jego zalewanie, a wyniesienie przejścia przy ul. Jaworowej nie jest możliwe z powodu znajdujących się tam wjazdów na posesje.
  • nie będzie w najbliższym czasie planowanego wcześniej ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słonecznej,
  • ma być kontynuowana budowa chodnika w ul. Nadarzyńskiej do ul. Leśnej,
  • z kolei chodnik w ul. Kasztanowej ma zostać poszerzony i przekształcony w ciąg pieszo-rowerowy, co będzie wiązało się również  z przestawieniem lamp ulicznych.

Burmistrz zapewnił mieszkańców, że środki na budowę kanalizacji nie są zmniejszane wbrew obiegowym opiniom i że na ten cel zapisane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów 2 mln 200 tys. zł. Kanalizacja do Żółwina powinna dotrzeć w 2018 r., co będzie jednak dopiero początkiem jej rozbudowy w naszej miejscowości.

Wśród innych poruszanych tematów znalazły się również: odwodnienie ul. Szkolnej, dowożenie dzieci do szkoły, remonty dróg, karta mieszkańca Gminy Brwinów.

Dodaj komentarz