Aktualizacja Projektu Funduszu Sołeckiego 2017

W dniu 23 września 2016 roku odbyło się spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, na którym dokonano aktualizacji i zatwierdzenia ostatecznego projektu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Zgodnie z pismem Burmistrza Brwinowa o przyznaniu Funduszu Sołeckiego na rok 2017 do rozdysponowania pozostaje kwota 35 623,70 zł.

Według ostatecznej propozycji, która zostanie poddana pod głosowanie na Zebraniu Wiejskim w dniu 26 września br., o godz. 18:00, Sołtys i Rada Sołecka zamierzają przeznaczyć te środki na:

 1. Sprzęt sportowy dla dorosłych
  na terenie wydzielonym z „Orlika”                      6.500,-
 2. Imprezy sportowe, okolicznościowe
  i integracyjne dla mieszkańców                            9.000,-
 3. Stół do tenisa stołowego na zewnątrz Szkoły     2.000,-
 4. Sprzątanie i odśnieżanie chodników,
  przystanków i zbieranie śmieci                            8.623,70
 5. Materiały eksploatacyjne do ciągniczka
  i kosy spalinowej                                                          500,-
 6. Aktualizacja „Planu Odnowy Miejscowości”       9.000,-

W wyniku spotkania w dniu 13 września br. przedstawicieli społeczności Żółwina z Burmistrzem Gminy Brwinów, Arkadiuszem Kosińskim, oraz jego sugestii, z wstępnego projektu usunięto dofinansowanie oświetlenia ul. Granicznej. W to miejsce, na prośbę Dyrektor ZS w Żółwinie, Pani Marty Szwemin 2.000 zł przeznaczono na stół do tenisa na zewnętrzy plac zabaw przed szkołą. Zadanie to zostanie także dofinansowanie z Funduszy Sołeckich Owczarni i Tereni.

(O spotkaniu więcej tutaj:http://naszzolwin.pl/2016/09/15/rozmowy-z-burmistrzem-o-inwestycjach/)

Na spotkaniu tym Burmistrz Gminy Brwinów, Arkadiusz Kosiński jednoznacznie stwierdził także, że dokumentacja finansowana z funduszu sołeckiego może dotyczyć wyłącznie dróg gminnych, w związku z czym odrzucił możliwość akceptacji opracowania „Koncepcji komunikacyjnej dla Żółwina”.

W reakcji na to stwierdzenie, uwzględniona została propozycja wykorzystania tych środków na profesjonalne, całościowe opracowanie „Planu Odnowy Miejscowości Żółwin”, tym razem na lata 2016-2025, z uwzględnieniem postulatów mieszkańców i firm działających na jej terenie.  Poprzedni „Plan Odnowy” na lata 2011-2020 został opracowany i zatwierdzony ponad 5 lat temu i uległ dezaktualizacji. W międzyczasie powstała koncepcja Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, zaktualizowano niektóre Plany Zagospodarowania, w szczególności planując budowę Cmentarza Komunalnego oraz zwiększając tereny budownictwa mieszkaniowego na terenie Żółwina.

Poprzedni „Plan” nie uwzględniał także rozwijającej się działalności gospodarczej na terenie Żółwina, oraz nowych możliwości komunikacyjnych związanych z rozpoczętą budową trasy S8.

W uchwalonych w latach 2007-2009 Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego większość powierzchni Żółwina przeznaczono na budownictwo jednorodzinne, pozostawiając duże obszary z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Plany te nie przewidują prawie wcale działalności rolniczej, charakter miejscowości zmienia się z wsi na osiedle mieszkaniowe z terenami przemysłowymi.

Wymaga to aktualizacji „Planu Odnowy” z uwzględnieniem „stref zamieszkania” z ograniczonym ruchem samochodowym, terenów parkowych, oraz dróg głównych wyprowadzających ruch samochodów (w tym ciężarowych z przedsiębiorstw) poza obszary mieszkalne i centrum miejscowości.

Poprzedni „Plan” został wykonany w czynie społecznym przez radnych gminnych i sołeckich. Obecnie zamierzamy zaangażować profesjonalnych urbanistów do wykonania tego „Planu”, aby podnieść szansę na jego realizację w przyszłości.

2 myśli na temat „Aktualizacja Projektu Funduszu Sołeckiego 2017

Dodaj komentarz