Rozmowy z Burmistrzem o inwestycjach

W dniu 13 września 2016 r. w brwinowskim Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności Żółwina z Burmistrzem Gminy Brwinów, Arkadiuszem Kosińskim. W spotkaniu, poza Burmistrzem, wzięli udział: Józef Streżyński – Radny Gminy Brwinów, Karol Marchwiak – Sołtys, Piotr Strubiński – członek Rady Sołeckiej, Grzegorz Kogut – członek Rady Sołeckiej i Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni oraz Andrzej Krajewski – członek Stowarzyszenia. Impulsem do zorganizowania spotkania była przede wszystkim kwestia połączenia nowo wybudowanego chodnika w ulicy Nadarzyńskiej z chodnikiem na ulicy Kasztanowej.

Na początku spotkania przedstawiciele żółwinian serdecznie podziękowali Burmistrzowi za skuteczną realizację tej inwestycji. Warto podkreślić, że budowa tego chodnika już od kilkunastu lat była przedmiotem różnych działań, które jednak nie przyniosły oczekiwanych efektów. Tym razem dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się.

Podziękowano również Burmistrzowi za przychylne potraktowanie wniosku o wprowadzenie strefy ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych i ograniczenia prędkości w ulicy Łąkowej i Mokrej. Warto przypomnieć, że po analizie wniosku Burmistrz nie tylko przychylił się do argumentów wnioskodawców, ale też rozszerzył strefę ograniczeń o kolejne ulice, co spotkało się z uznaniem mieszkańców Żółwina. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj: http://naszzolwin.pl/2016/08/19/bedzie-strefa-ograniczonej-predkosci/

Co do przedłużenia chodnika do Kasztanowej i zorganizowania tam przejścia dla pieszych, zdaniem Burmistrza, wykonaniem tego zadania powinien zająć się Powiat Pruszkowski. W tej sprawie do Powiatu zwrócił się już Radny Józef Streżyński. Jednocześnie dzięki staraniom Gminy w najbliższym czasie mają zostać przesunięte słupy na skrzyżowaniu, co umożliwi prowizoryczne utwardzenie pobocza dla pieszych do samego skrzyżowania.

W trakcie rozmowy poruszono też inne kwestie dot. inwestycji w Żółwinie:

  • Autobus szkolny – zostanie zlikwidowany od stycznia 2017 r. Autobusem gminnym będą mogły jeździć za darmo dzieci zameldowane w Żółwinie, niezameldowane za opłatą 1,50 zł.
  • Rozbudowa szkoły – zgodnie z zapowiedziami Burmistrza zadanie to będzie dla Burmistrza priorytetem w najbliższym czasie. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa w tym zakresie.
  • Przedszkole – w najbliższym czasie nie jest planowana realizacja tej inwestycji.
  • Budowa chodnika na Słonecznej – w związku z trudnościami w pozyskaniu dofinansowania dla tej inwestycji nie będzie ona realizowana w tej kadencji władz samorządowych.
  • Poprawa nawierzchni w ulicy Granicznej – Burmistrz zgodził się na dofinansowanie w wysokości 200 000 zł pokrycia destruktem części Granicznej, od Słonecznej w stronę Książenic, pod warunkiem, że taką samą kwotę do tego zadania dołoży Powiat Pruszkowski.
  • Opracowanie koncepcji komunikacyjnej – zdaniem Burmistrza dokumentacja finansowana z funduszu sołeckiego może dotyczyć wyłącznie dróg gminnych.

Kwestie, których nie przedyskutowano z powodu ograniczeń czasowych, będzie można poruszyć na zbliżającym się spotkaniu 26 września o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Żółwinie przy Szkolnej. 

2 myśli na temat „Rozmowy z Burmistrzem o inwestycjach

  1. szczegółowe zasady wydatkowania funduszu sołeckiego bardzo dobrze opisuje ten bardzo obszerny dokument – http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/05/fundusze_soleckie_publikacja_sllgo_funduszesoleckie_dj2h.pl_a4.pdf – i tak dla przykładu można z funduszu tego sfinansować np: Plan odnowy wsi (strona 38 dokumentu), nie można natomiast przeznaczyć go specyficznie na zadania związane z drogami powiatowymi jako że nie należą one do zadań własnych gminy a do kompetencji powiatu (strona 48 tego dokumentu)

Dodaj komentarz